Haldusreform toob omavalitsustele uusi kohustusi ja ka raha

Arto Aasa sõnul püüab riik anda KOV-idele raha kasutamiseks vabamad käed, aga lepped on rasked tulema.

Pea iga haldusreformi katsega on kaasas käinud kriitika, et kohalike omavalitsuste (KOV-ide) tulude ja finantsvõime on liialt tagaplaanil. Eile riigikogus menetlusse võetud haldusreformi eelnõule järgneb sel kevadel veel kaks paketti seadusemuudatusi – kui esimeses on muu hulgas kirjas KOV-ide uued ülesanded, siis teises käsitletakse nende rahastamist. Uute kohustustena lisandub KOV-idele näiteks ettevõtluse arendamine ja ühistranspordi korraldamine. Iga uue ülesande täitmiseks on ette nähtud ka rahalised vahendid, lubas riigihalduse minister Arto Aas.

Riigi range kontroll

Kohalike omavalitsuste rahastamise muutmine haldusreformi edenedes ei tähenda ulatuslikku seaduste muutmist, vaid poliitilisi kokkuleppeid riigieelarve ja eelarvestrateegia menetlemise ajal, tõdes Aas. „Oleme [valitsuses] kokku leppinud, et otsime võimalusi tasandusfondi suurendamiseks ning lisame KOV-ide rahastamismudelisse ääremaastumist ja hajaasustust arvestava komponendi, mis saab tulla täiendavate vahendite arvelt. Me ei taha kelleltki midagi ära võtta,” selgitas ta. „Valitsuse positsioon on olnud, et otsime lisavahendeid. Aga need on seotud eelarve läbirääkimistega. Eelarvestrateegia koostamine on alanud, see lõpeb aprillis ja KOV-ide tulubaas lahendatakse eelarvestrateegia käigus.”

Tänavu saavad KOV-id toetusfondi kaudu üle 290 miljoni ja tasandusfondi kaudu 76 miljonit eurot. Toetusfond on mõeldud konkreetseteks kuludeks ning üle poole sellest peab kuluma põhikooliõpetajate palgaks. Aas nõustus, et riigieelarveline toetus KOV-idele on läinud üsna rangeks. „Riik paneb igale summale alati sildi juurde, milleks seda raha tohib kasutada,” tõdes Aas. „Otsime võimalusi, kuidas otsustusvabadust suurendada, aga läbirääkimised käivad valdkonnapõhiselt. Need pole lihtsad, sest valdkondade arengu eest vastutavad ministeeriumid tahavad alati üsna kiivalt näha, kuhu see raha läheb.”

„Kui kohalikule omavalitsusele ikka väga täpselt ette ei kirjuta, milleks raha kasutada, siis lähebki raha valesse kohta. Tehakse munitsipaalmeediat või linnapanka,” tõi Aas näiteks Tallinna linna.

Artikkel avaldati Eesti Pävalehes (16.03.2016)