Haldusreformi käik – kaardijoonistamisest on jõutud sisuliste tulevikuvisioonideni

Tallinna Ülikooli avaliku halduse professori Georg Sootla jaoks on käimas seitsmes haldusreformikatse, mida ta kõrvalt näeb. Koos kolleegi, TLÜ avaliku halduse lektori Kersten Kattaiga on nad omavalitsusi mitu aastat ühinemisküsimustes ekspertidena nõustanud ning usuvad, et sel korral reform õnnestub.

Põhjuseid seda uskuda on Georg Sootla ja Kersten Kattai sõnul mitmeid. Esiteks ei saa reformi suurte demograafiliste muutuste tõttu enam kaua edasi lükata, samas kui varasematel katsetel on see olnud pigem poliitilise tahte väljendus.

Teiseks, Läti kogemus ja Eesti varasemad katsed on näidanud, et haldusreform takerdub, kui keskne küsimus on see, kuidas joonistuvad uute omavalitsuste piirid kaardil. Praegu on ühinemist kaaluvate omavalitsuste mõttevahetused jõudnud aga kaardijoonistamisest sisuliste aruteludeni selle üle, kuidas peaks tuleviku omavalitsus toimima.

Põhjuseid on Sootla ja Kattai selgitusel veel terve hulk, mis haldusreformi õnnestumise kasuks räägivad. Samas ei saa ka ümber kriitikast ja vastuargumentidest, millesse ei tohi ekspertide hoiatusel suhtuda kergekäeliselt.

Pikema intervjuu leiate Postimehe vahel ilmuvast Maa Elust.