Keila vallavolikogu haldusreformi komisjon taotleb ühinemisläbirääkimisi 23 000 elanikuga omavalitsuse tekkeks

Keila vallavolikogu haldusreformi komisjon otsustas esitada vallavolikogule eelnõu ettepanekuga alustada ühinemisläbirääkimisi Keila linna, Paldiski linna, Vasalemma valla, Padise valla ja Nõva vallaga. Ühinemise korral tekkiks enam kui 23 000 elanikuga Harjumaa suurim omavalitsus, mis on ühtlasi Eesti suuruselt kuues omavalitsus.

„Haldusreformi ajutine komisjon moodustati Keila vallavolikogu veebruarikuus toimunud istungil. Esmaspäeval tuli komisjon kokku ning otsustas vallavanem Jaan Alveri ettepanekul alustada ühinemisläbirääkimisi Harjumaal asuvate naaberomavalitsustega, kelle hulka kuuluvad Keila linn, Paldiski linn, Vasalemma vald ja Padise vald ning lisaks ka Nõva vald Läänemaalt,“ ütles haldusreformi komisjoni esimees Silver Teesalu. „Komisjon esitab vastava eelnõu volikogule, kus see peaks tulema arutlusele järgmisel nädala istungil. “

Keila vallavolikogu haldusreformi komisjoni kuuluvad volikogu liikmed Andrei Dvorjaninov, Aarne Irv, Priit Jalakas, Erko Kurm, Indrek Migur, Kalle Ollema, Jüri Rumm, Aleksei Šatov, Silver Teesalu ning Keila vallavalitsuse liikmed Jaan Alver, Kadri Kurm, Kalev Laast ja Age Leedo.

Keila vallavanem Jaan Alveri sõnul andis vabariigi valitsus tugeva tõuke haldusreformi läbiviimiseks vastava eelnõu esitamisega Riigikogule. „Haldusreform on hoo sisse saanud üle Eesti. Vaadates laiemat pilti ja tuginedes omavalitsuste geograafiliselt loogilisele paiknevusele, elanike igapäevasele liikumisele ning tagamaade ja tõmbekeskuse selgelt väljakujunenud seotusele põhimaanteede suunal tekkiski mõte suurvalla moodustamiseks Lääne-Harjumaal.“

Jaan Alver lisas, et enam kui 23 000 elanikuga omavalitsus looks uue väljundi taotlemaks riigigümnaasiumi rajamist Keilasse. „Selline elanike arv annaks põhjuse alustada haridusministeeriumiga uuesti läbirääkimisi riigigümnaasiumi osas. Lisaks tekkiks suurvalla näol strateegiliselt tähtis piirkond jäävabade sadamate ja militaarlennubaasi näol.“

Keila vald (www.keilavald.ee) asub Harju maakonna lääneosas. Keila valla pindala on 179 km² ning vallas elab üle 4800 elaniku. Keila vallas koosseisu kuuluvad 19 küla ja kolm alevikku – Klooga, Keila-Joa ja Karjaküla.