Valminud on kevadine haldusreformi infokiri

Kevadise infokirja teemad on:

  • Haldusreformi seaduse eelnõu läbis esimese lugemise
  • Kavandatavatest muudatustest haldusreformi seaduse eelnõuga
  • Haldusreformiks ettevalmistamine käib juba täie hooga
  • Käimasolevad ühinemisnõustamised
  • Haldusreformi mõjud omavalitsusele, elanikele ja ettevõtjatele

Infokirja leiate siit.

Lisaks avaldas Riigikontroll auditi „Omavalitsuse auditites tehtud olulisemate soovituste täitmise ülevaade“. Auditis uuriti, milliseid olulisemad soovitusi on Riigikontroll omavalitsustele ja riigile kohaliku omavalitsuse auditeerimisel aastatel 2006–2015 teinud ning millised auditites käsitletud probleemid on leidnud lahenduse või vajavad jätkuvalt lahendamist. Lisaks sisaldab ülevaade kokkuvõtet auditeeritud kohalike omavalitsuste, valdkondade ja tehtud tähelepanekute kohta.

Riigikontrolli auditiga saate tutvuda siin.

HR infokiri KEVAD 2016