Jõgeva linn soovib laiendada läbirääkijate ringi

Jõgeva linnavolikogu võttis neljapäeval vastu otsuse, millega tehakse Palamuse, Puurmani, Torma ja Pajusi vallavolikogule ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Linnavolikogu esimehe Margus Kase sõnul sisaldus mitme valla kaasamise ettepanek ka Jõgeva linna ja valla ühinemis-läbirääkimiste komisjonide esimesel ühisistungil vastu võetud protokollilises otsuses.

“Puurmani, Torma ja Pajusi vallale teeksime ettepaneku seoses küladega, mille elanikud soovivad olla seotud Jõgeva piirkonnaga,” märkis Kask.

Refereeritud Vooremaast (28.05.2016)