Tõrva piirkonna neli omavalitsust sõlmisid ühinemislepingu

Täna, 21. juunil allkirjastasid Tõrva piirkonna omavalitsused ühinemislepingu, mille kohaselt sünnib uus omavalitsusüksus nimega Tõrva vallavalitsus.

Tõrva gümnaasiumis hääletasid nelja omavalitsuse volikogud täna selle poolt, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise järgselt sünnib ühine omavalitsus keskusega Tõrvas. Tulevases valla volikogus on 21 liiget. Nad valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhjal.

Ühinemislepinguga lepiti kokku Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise eesmärgid, õiguslik staatus, nimi, sümboolika, piirid ja ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused. Samuti avalike teenuste osutamise põhimõtted, eelarve, varade ning teiste oluliste küsimuste lahendamise põhimõtted.

Uudis pikemalt ajalehes Valgamaalane.