Paiklik rahvas saa üldä uma arvamisõ Setomaa vallast

1024px-Setomaa_piiripostSetomaa inemise saasõ teedä anda, kas na tahtva vai ei taha Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Luhamaa nulga ütte köütmist Setomaa vallast.

“Ma kutsu õka seo kandi inemist ossa võtma. Õga inemise arvamine om tähtsä: midä inäp om vastajit, tuuvõrra om parõmb tulõmus,” ütel riigihaldusõ ministri Mihhail Korb. “Valitsus taht teedä, midä paiklik rahvas arvas, õt tetä kõgõ parõmb otsus.”

Arvamisõ saasõ ammõtlikult anda Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Misso valla Luhamaa nulga eläniku. Perräküsümise kõrraldas Põlva maavalitsus üteh Meremäe, Mikitämäe, Verska ja Misso vallavalitsusõga.

Inemisi arvamis küsütäs tuujaost, õt valitsus saasi tetä valdu kokkoköütmisõ kottalõ tetä höste läbi kaalutu otsusõ. Selle om vaia märki tuu pääle, määne om kandi kultuurilidne umaperä ja midä paiklik rahvas taht.

Uma arvamisõ saa anda 26.–29. jaanuaril perräküsümise punkteh vai elektroonilidselt internetih aadrõsi pääl www.volis.ee. Niisamatõ saa pallõlda võimalust anda uma helü kotoh.

Perräküsümise punkti omma avatu neläpääväst, 26. jaanuarist pääle kooni pühäpäävä, 29. jaanuarini õga päiv kl 10–18

  • Verska vallamajah,
  • Mikitämäe vallamajah,
  • Meremäe vallamajah,
  • Obinitsa küläkeskuseh Meremäe vallah ja
  • Luhamaa nulgah Collade Tolliagentuurih.

Kotoh helü andmisõ avaldust saa esitä telefoni teel 29. jaanuari keskpääväni

  • Verska perräküsümise punktilõ telefonil 51 33 960
  • Mikitamäe perräküsümise punktilõ telefonil 795 4433
  • Meremäe, Obinitsa ja Luhamaa perräküsümise punktilõ telefonil 786 8301.

Elektroonilidselt saa arvamist avalda neläpäävä, 26. jaanuari hummogu kellä 8-st kooni pühäpäävä, 28. jaanuari õdagu kellä 20-ni internetih aadrõsi pääl www.volis.ee.

Rahandusministeeriumi pressiteedüs, 17.1.2017

Mano saa küssü:

Ott Heinapuu
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee