Rubriik: Mitmesugust

Siin on eelnevalt liigitamata postitused.

Algatus Elamisväärne Riik:Tegemata haldusreformi tulemusel on suur osa omavalitsustest jätkuvalt väikesed ja nõrgad

/…/Tegemata haldusreformi tulemusel on suur osa omavalitsustest jätkuvalt väikesed ja nõrgad; avalikud teenused maapiirkondades sageli kättesaamatud; kooli-, haigla- ja ühistranspordivõrgustik raiskav; EL-i struktuurifondide abi kasutamine toimub valdavalt lühiajalistes huvides./…/ Eesti riik vajab halduskorralduse auditit ja säästva riigipidamise reformi. See reform peaks puudutama kogu riigiaparaati – ministeeriumitest allasutusteni. Tuleb küsida, milliseid riiklikke institutsioone me vajame ning […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Ujula nui neljaks (Sakala)

Kui regionaalminister Siim Kiisler hakkas rääkima tõmbekeskustepõhisest haldusreformist, tekkis Mulgimaa linnu vaadates kohe küsimus, kumb siis ikkagi on oma kandis kõvem tegija, kas Karksi-Nuia või Abja-Paluoja. Ehkki esimesena nimetatus elab veidi rohkem inimesi kui teises, on need enamiku näitajate poolest väga sarnased väikelinnad. Ainsaks silmapaistvaks erinevuseks võib pidada, et Karksi-Nuias on ujula, Abjas aga pole. […]

Urmas Reinsalu kutsus IRL-i Suurkogul erakondi üles omavalitsusreformi tegema

08.02.2014 Väljavõte IRL esimehe Urmas Reinsalu kõnest: /…/Teen  täna  Riigikogu erakondadele ettepaneku asuda korrastama Eesti omavalitsussüsteemi, lähtudes  põhimõttest, et  omavalitsus peab olema võimeline täitma talle juba kehtivate seadustega pandud ülesandeid ning aktiivselt   osalema ettevõtluskeskkonna ja kogu piirkonna arengu kujundamisel. Pean  täiesti  teostatavaks, et omavalitsusreformiks vajalikud otsused teeb Riigikogu nii, et 2017. aasta oktoobris saavad […]

Lisaks postitatud rubriiki KOVreform | Kommenteerimine suletud

Eesti vajab tugevaid omavalitsusi (Järva Teataja)

Tiina Oraste (Järva maavanem) Võib öelda, et juba traditsiooniliselt toob igasugune algatus ajakohastada Eesti haldussüsteemi, kaasa emotsiooniderohke sildistamise, mis ei lase tekkida edasiviival arutelul ega too kuuldavale ka konstruktiivset kriitikat. Paremini pole läinud ka regionaalministri ettevalmistatud omavalitsusreformi seaduse eelnõuga, mis hiljuti ministeeriumide kooskõlastusringile saadeti. Kriitikud on tihtipeale eelnõusse tõsisemalt süvenemata klammerdunud «piiride tõmbamisse», mis on […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Otepää hakkab naabervaldadega ühinema (maaleht.ee)

Otepää vald korraldab täna Otepää raekojas ümarlaua naabervaldadega. „Juba 20 aastat on Eestis räägitud haldusreformi vajalikkusest ja nüüd on regionaalminister välja käinud omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, seega on praegu just paras aeg hakata rääkima ühinemisest,“ lausus Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal. „Soovime, et Otepää oleks tõmbekeskuseks, tahame ära kuulata naabrite ettepanekud ning arutada ühiseid kokkupuutepunkte, […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Arutelu Võhmas

Pilistvere inimeste eestvõttel toimus eelmisel nädalal kohtumine Võhmas, kus põhiteemaks oli plaanitav omavalitsuste reform, ehkki rääkisime ka maal elamisest ja maaelust üldisemalt. Oli hea õhkkond ja ka hilisem tagasiside oli positiivne, teatas Pille-Riin Kalmus, kelle tehtud pilte saab siin vaadata.

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Kohalikud toetavad Keila linna ja valla ühinemist

Aasta alguses Keila valla tellimusel läbiviidud arvamusküsitlus annab kindlat tunnistust sellest, et nii Keila linna- kui vallaelanikud pooldavad liitumist üheks omavalitsuseks. Faktum-Ariko küsitles juhuvalimi alusel ligi 700 piirkonna inimest ning selgus, et üle poole küsitletutest (53%) on kindlad ühinemise pooldajad, vastaseid oli üle kolme korra vähem (17%) ning kolmandikul (30%) selles küsimuses seisukoht puudus. Uuringu […]

Kiisler saatis omavalitsusreformi ministeeriumidele kooskõlastamiseks

Regionaalminister Siim Kiisler saatis täna ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu. Eelnõu sisuks on omavalitsuste koondumine piirkonnas välja kujunenud tõmbekeskuste ümber 2017. aasta sügiseks. „Tänane omavalitsuskorraldus on nagu peale ununenud käsipidur, mis takistab paljude valdkondade arengut. Reformi elluviimine avab võimalused muuta avalikke teenuseid paremaks ja inimesele kättesaadavamaks ning loob võimaluse kohalikel omavalitsustel senisest rohkem piirkonna […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Kui suure osa tulumaksust saavad omavalitsused? Väga suure!

Seoses sissekirjutuskampaaniatega on taas aktualiseerunud teema, kui suure osa füüsilise isiku tulumaksust saab ikkagi omavalitsus ja kui palju keskvalitsus. Kordame siinkohal üle, et tänavuseks füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 1,016 miljardit eurot, millest 721 miljonit saavad kohalikud omavalitsused ja 295 miljonit keskvalitsus.  Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul arvatakse tihti, et suur osa inimeste makstavast tulumaksust […]