Silt: koalitsioonilepe

SDE ettepanekud koalitsioonileppe muutmiseks haldus- ja riigireformi osas

Väljavõte dokumendist “SDE ettepanekud koalitsioonilepingu muutmiseks” /…/Haldus- ja riigireformi ei tohi teha joonlaua meetodiga, tõmmates kaardil kunstlikke piire. Reformi aluspõhimõtted on maakonnatasandi tugevdamine, omavalitsuste finantsautonoomia tagamine ning teenuste selge jaotus. Tagada reformi käigus kohalikele omavalitsustele kindel tulubaas ja töötada välja uus rahastamismudel. Tagada kõikide KOV-ide tulubaas vähemalt majanduslanguse-eelsel tasemel Tagada KOV-idele suuremad õigused kohalike maksude […]