Eesmärgid ja ajakava

Haldusreformi eesmärgipuu
Haldusreformi eesmärgipuu

Haldusreformi eesmärk on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks hea elada.

 • Senised omavalitsuste ühinemised on näidanud, et ühendatud jõududega pakutakse kohalikele elanikele kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid avalikke teenuseid ning paraneb piirkonna konkurentsivõime.
 • Vastavalt seadusele peab kohalik omavalitsus oma elanikele tagama kohustuslikud põhiteenused, senise killustunud halduskorraldusega jätkates seda alati ei suudeta.
 • Vaid võimekas kohalik omavalitsus suudab tasakaalustada riigivõimu ja olla riigile ning ettevõtetele võrdne partner.

Haldusreformi kontseptsioon


Haldusreformi ajakava

I reformi omaalgatuslik etapp

 • kuni 1.01.2017 – omaalgatuslike ühinemiste ettevalmistamine (6-7 kuud)
 • 01.07.2016 – jõustus haldusreformi seadus ning kriteeriumid
 • 01.10.2016 – kriteeriumitele mittevastavate omavalitsuste tähtaeg läbirääkimiste alustamiseks
 • 01.01.2017 – tähtaeg volikogude ühinemise otsuste taotluse esitamiseks maavanemale
 • 01.02.2017 – Vabariigi Valitsuse määrus omaalgatuslike ühinejate kinnitamiseks (ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valmistega 15.10.2017)

II Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemiste etapp

 • 01.01.-15.07.2017 – Vabariigi Valitsuse poolt ühinemiste ettevalmistamine ja algatamine
 • 15.02.2017 – Vabariigi Valitsus teeb omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks
 • 15.05.2017 – omavalitsuste tähtaeg arvamuse esitamiseks Vabariigi Valitsuse ettepanekule

III ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valimistega 15.10.2017