Piirkondlikud komisjonid

Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati piirkondlikud komisjonid haldusreformi elluviimiseks.

Piirkondlikud komisjonid esitavad ettepanekuid ühinemiste läbiviimiseks hinnates moodustuvate omavalitsuste vastavust haldusreformi kriteeriumile ning reformi eesmärkide täitmisele. Soovitustes lähtutakse ennekõike tekkiva omavalitsuse terviklikkusest, aga ka teenuste kvaliteedist, mida uus vald oma elanikele pakkuda saab.

Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustati kolm piirkondlikku komisjoni: Põhja-Eesti, Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon.

Põhja-Eesti komisjoni piirkonda kuuluvad Harju, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond, Lääne-Eesti komisjoni piirkonnas on Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu ja Rapla maakond ning Lõuna-Eesti komisjoni piirkonnas on Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakond.

Komisjoni kuuluvad maavanemad, ühinemiskonsultandid ning Rahandusministeeriumi esindajad.

 

15-kohanimekorraldus