Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemised

 

VV 15. juuni 2017. a protokolliline otsus VV algatatud ühendamiste kinnitamisest

VV 15. juuni 2017. a protokollilise otsuse seletuskiri VV algatatud ühendamiste kinnitamisest

VV 6. juuli 2017. a protokolliline otsus VV algatatud ühendamiste kinnitamisest

VV 6. juuli 2017. a protokollilise otsuse seletuskiri VV algatatud ühendamiste kinnitamisest

VV 6. juuli 2017. a protokolliline otsus Setomaa valla moodustamisest 

 

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse algatud ühinemised:

1. Harju maakond

Lääne-Harju vald – VV 13.07.2017 määrus nr 126, seletuskiri, kaart

2. Hiiu maakond

Hiiumaa vald – VV 22.06.2017 määrus nr 99, seletuskiri, kaart

3. Ida-Viru maakond

Alutaguse vald – VV 22.06.2017 määrus nr 95, seletuskiri, kaart

Lüganuse vald – VV 22.06.2017 määrus nr 102, seletuskiri, kaart

Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa üleandmine Vaivara vallale – VV 22.06.2017 määrus nr 103, seletuskiri, kaart

4. Järva maakond

Järva vald – VV 22.06.2017 määrus nr 96, seletuskiri, kaart

5. Lääne-Viru maakond

Väike-Maarja vald – VV 22.06.2017 määrus nr 106, seletuskiri, kaart

6. Pärnu maakond

Pärnu linn – VV 22.06.2017 määrus nr 98, seletuskiri, kaart

7. Rapla maakond

Rapla vald – VV 22.06.2017 määrus nr 100, seletuskiri, kaart

8. Saare maakond

Saaremaa vald – VV 25.05.2017 määrus nr 87, seletuskiri, kaart

9. Tartu maakond

Peipsiääre vald – VV 22.06.2017 määrus nr 97, seletuskiri, kaart

Kambja vald – VV 22.06.2017 määrus nr 101, seletuskiri, kaart

Tartu vald – VV 22.06.2017 määrus nr 104, seletuskiri, kaart

Tartu linn – VV 13.07.2017 määrus nr 127, seletuskiri, kaart

10. Valga maakond

Otepää vald – VV 25.05.2017 määrus nr 86, seletuskiri, kaart

11. Võru maakond

Võru vald – VV 22.06.2017 määrus nr 105, seletuskiri, kaart

Setomaa vald – VV 10.07.2017 määrus nr 125, seletuskiri, kaart

Setomaa valla maakondliku kuuluvuse määramine – VV 14.07.2017 määrus nr 128, seletuskiri, kaart

 

VV esitatud ühinemiste ettepanekud kaardil

Esitatud ettepanekute eelnõud (mitteavamisel vajutada “otsi” nupule)

 

Juhendid ühinemise läbiviimiseks Vabariigi Valitsuse algatusel:

Omavalitsuse tegevused Vabariigi Valitsuse poolt ühinemisettepaneku saamisel (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava KOVidele VV haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku saamise järel (pdf)

Soovituslikud juhised ühinemiskokkuleppe koostamiseks (täpsustatud 01.03, word)

Soovituslikud juhised uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmiseks (word)

KOV sümbolikavandite konkursi juhend

Maavanema tehtavad valimistoimingud (pdf)

 

Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017 määrus nr 1.1-1/17 “Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord”:

Määrus

Seletuskiri (pdf)

VV algatatud ühinemistega seotud kulude taotlus (uuendatud! Excel)

 

28.veebruari 2017 kohtumise slaidid:

VV algatatud ühinemiste ettevalmistamine (pdf)

Ühinemiskokkulepe (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava (pdf)