Silt: elanike arv

Kiisler: omavalitsusreform on möödapääsmatu

Regionaalminister Siim Kiisler pöördus täna omavalitsusreformi algatamiseks erakondade, põhiseaduslike institutsioonide, sotsiaalpartnerite ja erinevate huvigruppide poole. Osapooltele saadetud analüüsis on välja toodud võimalikud alternatiivid ja ajakava reformi läbiviimiseks, milles regionaalminister soovib kokku leppida.   „Täna on paljudes omavalitsustes alles jäänud vaid „oma“ ning „valitsemist“ sisuliselt enam ei toimu, selleks puudub võimekus,“ ütles Kiisler ning lisas, et […]

Kas olulisem on “oma” või “valitsus”?

Meie põhiseaduses  on kirjas, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaselt tähendab omavalitsus kohalike võimuorganite õigust ja võimet korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. Need on võimsad sõnad. Tohutu poweriga, nagu öeldakse.  „Kõiki kohaliku elu küsimusi“, „õigus ja võime“, […]

Võrdlus: keskmine elanike arv omavalitsustes

Omavalitsuste rahvaarv vaheldub tugevalt meie naabrite juures. Teiste riikide haldusreformide tulemusena on elanike arv ühes omavalitsuses pea alati suurenenud. Soome reformi puhul näiteks ei ole lubatud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutada omavalitsustel või omavalitsuste ühendustel, mille territooriumil elab alla 20 000 elaniku. Läti puhul näitavad graafikud olukorda pärast haldusreformi jõustumist. Uued volikogud valitakse Lätis 7. […]