Silt: postimees

Väikevenna võimatu missioon (PM)

Haldusreform on nagu «Reis ümber Eestimaa» lauamäng, kus mängijad peavad sageli mitu sammu tagasi astuma. Läbi aegade on regionaalminister – oli selleks siis Peep Aru, Toivo Asmer, Jaan Õunapuu, Vallo Reimaa või nüüd Siim Valmar Kiisler –, kandnud mõttetu ministri kuvandit. Et kui koalitsioonipartnerid omavahel portfelle jagavad, siis see jääb ühele väiksematest vendadest. Nii on […]

Jüri Ratas: haldusreformil peab olema reaalne tulemus iga inimese jaoks (PM)

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kiitis regionaalministrit haldusreformiga jätkamise eest, aga kutsub üles keskenduma ka omavalitsuste tulubaasile ja neile pandud ülesannetele. Tunnustan regionaalminister Siim Kiisleri pingutusi ja arutelu algatamist. Haldusreform ei tohi olla mehhaaniline valdade ja linnade sundliitmine, vaid põhjalikult läbimõeldud protsess, mis aitab tõsta kõigi Eesti inimeste heaolu. Ennekõike tuleb üle vaadata seadusega omavalitsustele pandud […]

Mikser: ma ei pea Kiisleri haldusreformi teokssaamist kuigi tõenäoliseks (PM)

Regionaalminister Siim Kiisleri eile välja käidud haldusreformi kava ei pälvi tõenäoliselt koalitsioonipartneri Reformierakonna ega ka kõigi kohalike omavalitsuste juhtide toetust, arvas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser. Mikseri sõnul on Kiisleri meeskonna valitud tee õige, kuid ei saa ilmselt realiseeruda paljude vastuolude tõttu. «Põhimõtteliselt ei ole see vale tee, aga see on poolik lahendus. Sellist lootust, […]

Meedialingid 18.03.2009

Eesti Päevaleht, JUHTKIRI: Haldusref… Kaua võib? Ta­san­di­te ja liig­se kii­ru­se ar­gu­men­di ta­ha pu­ge­mi­ne po­le enam pä­dev ar­gu­ment. Eda­silükka­mis­e aeg on lä­bi. Kui Ees­ti arit­mee­ti­li­selt kesk­mi­ne oma­va­lit­sus on näi­teks Taa­ni kesk­mi­sest kümme kor­da väik­sem, siis tõen­dab see, et Ees­ti hal­dus­kor­ral­du­se pu­hul ei saa te­ha vaid sõnu. Sõnu lä­heb va­ja, kuid nei­le pea­vad järg­ne­ma ka­vad, täh­ta­jad ja […]