Silt: funktsioonid

Ülesanded, mis lisanduvad 1. jaanuarist 2018 kohalikele omavalitsustele ja omavalitsuste ühisasutustele seoses maavalitsute tegevuse lõpetamisega

Alates 01.01.2018 kohalikele omavalitsustele lisanduvad ülesanded: Valimiste korraldamine – linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel. Piirangute seadmine siseveekogudel – avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemise keelamise, liikluskiiruse piirangu ja veekogu jääle mineku keelu kehtestamine. Põllumajandus- ja metsamaad […]

Probleemidega laste märkamata jätmine omavalitsustes maksab riigile 23 miljonit (EPL)

Sotsiaalministeeriumi tellitud mulluse uuringu järgi läks probleemidega laste asenduskodudes kasvatamine, erikoolides õpetamine ja ka sõltuvuste ravi 2012. aastal maksma kokku umbes 23 miljonit eurot. Riigikontroll heitis mulluses auditis kohalike omavalitsuste (KOV) lastekaitsetööle ette n-ö tulekahju kustutamist laste probleemide varakult märkamise asemel. Õigupoolest polevat riik KOV-idele nõudeid seadnudki. Kokkuvõttes kummitab lastekaitsetööd kolm muret: puudu on lastekaitsetöötajaid […]

Harju maavanem: Eestis peaks olema 5−6 maavalitsust (Äripäev)

Pean õigeks omavalitsuste reformi läbiviimist, kuid maavalitsuste kaotamine ei ole kindlasti mõistlik. Pigem tuleks tõstatada küsimus, kui palju peaks Eestis maavalitsusi olema ja millised funktsioone nad kannavad, kirjutab Harju maavanem Ülle Rajasalu, kes kuulub Reformierakonda. Meie lähinaabrid, kes on teostamas omi riigireforme – seda küll erinevas poliitilises võtmes -, säilitavad maavalitsused kindlate funktsioonide täitmiseks. Olen seisukohal, et 15 maavalitsust on liiga palju. […]

Kiisler: Kiigeplatsist ja lasteaiakohast ei piisa

Regionaalpoliitikal on Eestis enamasti kaks tähendust. Kui öeldakse regionaalpoliitika, mõeldakse kõigepealt haldusreformi ja hakatakse enamasti tegelema numeroloogia ja kunstiga. Et missugune arv on kõige ilusam ja kuhu oleks paslik uued piirid joonistada. Ja kui sõnal on eesliide „regionaal“, toimub see paljude arvates kuskil küüni taga või külapoe trepil ning linnades ja nende lähedal elavaid inimesi […]

SIIM KIISLER: Hääbumise vastu

Artikkel Eesti Päevalehest, 6.03.2009 Näen oma igapäevatöös osa piirkondade järjest raskemasse seisu jäämist. Nii nagu paljud eesti inimesed, tajun minagi valusalt noorte puudust ja töökohtade kadumist maal. Tean, et inimeste arvu vähenemine põhjustab maapoodide ja koolide sulgemise. Tean, et mitmed omavalitsused on sattunud sõltuvusse ühest või kahest ettevõttest, mille kadumine annab valla tuludele hävitava löögi. […]