Silt: Harjumaa

Maakondlike esindustega regionaalhalduse osakond

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus 1. jaanuarist 2018 tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab […]

Kõik omavalitsuste ühinemised ja liitumised on jõustunud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele jõustusid haldusterritoriaalsed muudatused valimistulemuste väljakuulutamise päeval (s.o volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnev päev). Kehtna vald – 20.10.2017 Anija vald – 21.10.2017 Narva-Jõesuu linn – 21.10.2017 Toila vald – 21.10.2017 Järva vald – 21.10.2017 Rakvere vald – 21.10.2017 Viru-Nigula vald – 21.10.2017 Põhja-Pärnumaa vald – 21.10.2017 Saarde vald – 21.10.2017 Kambja vald – […]

Otsustati haldusreformi viimased lahtised otsad

Valitsus otsustas tänasel istungil, et viimast nelja lahtiseks jäänud ühinemisettepanekut senisel kujul lõpuni ei viida. Otsuse järgi ei puuduta valitsuse algatatud ühendamine Keila linna ning erand tehakse kolmele omavalitsusele, kus jääb elanikke alla 5000. „Viimasel korral jäi valitsuses lahtiseks neli ühinemisettepanekut ning saatsime need piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks. Piirkondlikud komisjonid kaalusid ettepanekuid valitsuse seniste otsuste […]

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Algasid haldusreformi konsultatsioonid maakondades

Juuli esimeses pooles toimuvad Siseministeeriumis haldusreformi ettevalmistamisega tegelevate töötajate kohtumised Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures maavalitsuste ja omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on mõeldud kaasava konsultatsioonina, et saada piirkondadest esmast tagasisidet seni kujunenud otsustele ja sisendit edasiseks tööks haldusreformi kriteeriumite kokkuleppimisel ja seaduse eelnõu tegemiseks sügisel. Esimesed kohtumised toimusid 3.juulil […]

Suure ühinemise anatoomia (Harju Elu)

Nõukogude aeg tähendas tänasele Kernu vallale Nissi külanõukogu – Nissis käidi kõiki oma probleeme lahendamas: sünde, surmasid ja poisslapsi sõjaväekohuslaseks registreerimas. Kui inimesed said jälle ise oma olemist määrama hakata, otsustasid selle kandi ärksamad, nende hulgas ka toonane Haiba kolhoosi osakonnajuhataja Kuldar Paju ISE OLEMISE kasuks. Arvati Nissis sellest siis mis arvati, aga Kernu kandist […]

Saue vald tegi ühinemisettepaneku naabritele

Saue vallavolikogu on teinud 24.aprillil ettepaneku Saue linna, Keila valla, Keila linna, Nissi ja Kernu valla volikogudele alustada läbirääkimisi eesmärgiga moodustada ühinedes uus omavalitsus. Dokumendis viidatakse, et ehkki Saue vald on elujõuline ja jätkusuutlik omavalitsusüksus, vajab areng analüüsimist võimaliku haldusreformi perspektiivis eelkõige investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis.

Keila vald soovib linnaga kiiremat ühinemist (Harju Elu)

Keila vald soovib linnaga kiiremat ühinemist Autor: Kristjan Terase   · Avaldatud: 7. märts 2014 Keila valla ja linna liitumise tulemusel tekiks 15 000 elanikuga omavalitsus, mis vallajuhtide sõnul aitaks paremini täita ühiseid eesmärke. Linn aga soovib läbirääkimistega mitte kiirustada. Möödunud nädalal edastasid Keila vallavolikogu esimees Kadri Tillemann ja vallavanem Peeter Schneider Keila linnale pöördumise, milles […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Kohalikud toetavad Keila linna ja valla ühinemist

Aasta alguses Keila valla tellimusel läbiviidud arvamusküsitlus annab kindlat tunnistust sellest, et nii Keila linna- kui vallaelanikud pooldavad liitumist üheks omavalitsuseks. Faktum-Ariko küsitles juhuvalimi alusel ligi 700 piirkonna inimest ning selgus, et üle poole küsitletutest (53%) on kindlad ühinemise pooldajad, vastaseid oli üle kolme korra vähem (17%) ning kolmandikul (30%) selles küsimuses seisukoht puudus. Uuringu […]

Harjumaal 11 tõmbekeskust

Viimase maakonnana esitas Harju maavanem Ülle Rajasalu eile regionaalministrile omapoolse ettepaneku Harju maakonna tõmbekeskuste kohta. 1. Tallinn 2. Keila linn 3. Maardu linn 4. Haabneeme alevik 5. Saue linn 6. Tabasalu alevik 7. Jüri alevik 8. Kose alevik 9. Kehra linn 10. Paldiski linn 11. Kuusalu alevik Maavanem Ülle Rajasalu kaaskirjast: Tõmbekeskuste määratlemisel Harju maakonnas toetuti […]