Silt: maavalitsus

Ülesanded, mis lisanduvad 1. jaanuarist 2018 kohalikele omavalitsustele ja omavalitsuste ühisasutustele seoses maavalitsute tegevuse lõpetamisega

Alates 01.01.2018 kohalikele omavalitsustele lisanduvad ülesanded: Valimiste korraldamine – linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel. Piirangute seadmine siseveekogudel – avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemise keelamise, liikluskiiruse piirangu ja veekogu jääle mineku keelu kehtestamine. Põllumajandus- ja metsamaad […]

Maakondlike esindustega regionaalhalduse osakond

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus 1. jaanuarist 2018 tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab […]

Paiklik rahvas saa üldä uma arvamisõ Setomaa vallast

Setomaa inemise saasõ teedä anda, kas na tahtva vai ei taha Meremäe, Mikitämäe ja Verska valla ni Luhamaa nulga ütte köütmist Setomaa vallast. “Ma kutsu õka seo kandi inemist ossa võtma. Õga inemise arvamine om tähtsä: midä inäp om vastajit, tuuvõrra om parõmb tulõmus,” ütel riigihaldusõ ministri Mihhail Korb. “Valitsus taht teedä, midä paiklik rahvas […]

Kohalik rahvas saab avaldada arvamust Setomaa tuleviku kohta

Ajaloolise Setomaa elanikud saavad küsitlusel avaldada arvamust, kas nad toetavad või ei toeta Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks. „Kutsun piirkonna iga elanikku küsitlusel osalema. Iga inimese arvamus on oluline: mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda kaalukam on tulemus,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Valitsus tahab parima otsuse […]

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Minister Kiisleri ind ei ole omavalitsusjuhte nakatanud (Lääne Elu)

Lehte Ilves Kui tõmbekeskuste haldusreformi kava ellu läheb, jääb nelja aasta pärast Eestisse kuni 60 omavalitsust, Läänemaale jääks kaks omavalitsust, üks keskusega Haapsalus, teine Lihulas. Läänemaa omavalitsusliit valis tõmbekeskused välja, nagu regionaalminister soovis ja sellega on asi piirdunud, ütles Läänemaa omavalitsusliidu juht Ülle Erman. ,,Pigem käib sõbralik naljatlemine, keegi väga tõsiselt seda teemat ei haki,” ütles Erman. ,,Pole ka mõtet […]

Harju maavanem: Eestis peaks olema 5−6 maavalitsust (Äripäev)

Pean õigeks omavalitsuste reformi läbiviimist, kuid maavalitsuste kaotamine ei ole kindlasti mõistlik. Pigem tuleks tõstatada küsimus, kui palju peaks Eestis maavalitsusi olema ja millised funktsioone nad kannavad, kirjutab Harju maavanem Ülle Rajasalu, kes kuulub Reformierakonda. Meie lähinaabrid, kes on teostamas omi riigireforme – seda küll erinevas poliitilises võtmes -, säilitavad maavalitsused kindlate funktsioonide täitmiseks. Olen seisukohal, et 15 maavalitsust on liiga palju. […]

Ida-Virumaale võib jääda kaheksa omavalitsust (Põhjarannik)

Külli Kriis Järgmise nelja aastaga peaksid kõik praegused omavalitsused otsustama, millise lähema tõmbekeskusega nad 2017. aasta valimistel ühinevad. Regionaalminister Siim Kiisler koondas maavalitsuste ettepanekud piirkondade olulisematest tõmbekeskustest kaardile, mille kohaselt on Eestis nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Suurima omavalitsuste arvuga maakonnaks jääb Ida- Virumaa, kus tõmbekeskusi on koguni kaheksa. Üheksanda tõmbekeskusena märgitud Mustvee ei tähenda meie maakonna jaoks veel ühte omavalitsust, […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud