Silt: Pärnumaa

Pärnu Postimees: Lavassaare on ühinenud valla edunäide

Pärnu Postimees: Lavassaare, paistab, on viimaste aastate jooksul päris eduliseks kandiks kasvanud, sest peale Pärnumaa tantsupeo toimus seal järjekordne võimas vanavaralaat ühes niisama võimsa või võimsamagi pasunakooride ülevaatusega. Lavassaare liitus mõni aeg tagasi Audru vallaga ja nüüd võib selle abil haldusreformile aiva hagu anda. Ühe nõrga valla kadumisest võrsus uuem ja suurem vald, midagi ei […]

Ühendvallale sobis teine bussiaeg (Pärnu Postimees)

Audru ja Lavassaare valla ühinemise järel selgus, et vaja on muuta hommikuse liinibussi aega, et oma valitsuse kaotanud Lavassaare alevi rahvas jõuaks uude vallakeskusse ametnike jutule. “Muudame ära hommikuse Jõõpre bussiliini aja, buss käib ära Lavassaareski ja jõuab linna pool tundi hiljem, sellele muutusele eelnes pikk arutelu, sest osa inimesi ja üks talu peavad muutma […]

Kas meie oma sai ühinenud volikokku? (Maaleht)

Rein Raudvere, Bianca Mikovitš Eestis sündis nende valimistega seitse uut ehk ühinenud valda. Kas neis jätkus kohti ka väiksemate liitunute eest seisjatele? Pärnumaal pani pisike Lavassaare vald, kus elanikke jäi juba alla 500, leivad ühte kappi suure naabri Audruga, kus rahvast kümme korda enam. Nii oldi Lavassaares üsna murelikud, kas neilt üldse keegi volikokku pääsebki. […]

Üks küsimus – vallavanemate arvamused omavalitsusreformist (Äripäev)

Regionaalminister Siim Kiisler kavandab omavalitsusreformi, mille käigus koondutakse tõmbekeskuste ümber. Plaani järgi jääb Eestisse nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Kuidas suhtute kavandatavasse tõmbekeskuste reformi? KALEV KALJUSTE Tootsi vallavanem, SDE Iseenesest hästi, kuna suurem osa töökohti asub ka juba seal. Tegelikult on seda tõmbekeskuste Eestit soodustatud riiklikult juba mitu head aastat. Selleks, et tõmbekeskuste reformi […]

Maavanem nõuab Vändra volikogult uut otsust (Õhtuleht)

Juulis pöördusid Pärnumaa endise Kaisma valla kolm elanikku Pärnu maavanema poole, et too annaks oma hinnangu, kas Vändra vallavolikogu otsus võtta Vändra vallaga liitunud Kaismalt ära oma valimisringkond, vastab ikka seadusele. Maavanem leidis, et ei vasta ja nõuab otsuse muutmist. Lev Kuzmin, Ingrid Sillaste ja Marika Kruusmaa kirjutavad maavanema järelevalve algatamise avalduses, et 2009. aastal sõlmitud Vändra ja Kaisma […]

Haldusreform nüüd või ei kunagi (Pärnu PM)

Regionaalminister Siim Kiisler tuli välja konkreetse haldusreformikavaga, mille alustala on ”tõmbekeskuste Eesti“ mudel ja mille elluviimiseks on valminud piisavalt tihe, kuid mitte liigset kiirustamist eeldav ajakava. Tõmbekeskuste Eesti loomisel oleks tulemuseks omavalitsused, mis pole küll täpselt ühesuguse suurusega, aga mitte väiksemad kui 10 000 elanikku, ja liitumiste tulemusel jääks alles 30–50 uut omavalitsust. Tõmbekeskused, millega […]