Maavanem nõuab Vändra volikogult uut otsust (Õhtuleht)

Juulis pöördusid Pärnumaa endise Kaisma valla kolm elanikku Pärnu maavanema poole, et too annaks oma hinnangu, kas Vändra vallavolikogu otsus võtta Vändra vallaga liitunud Kaismalt ära oma valimisringkond, vastab ikka seadusele. Maavanem leidis, et ei vasta ja nõuab otsuse muutmist.

Lev Kuzmin, Ingrid Sillaste ja Marika Kruusmaa kirjutavad maavanema järelevalve algatamise avalduses, et 2009. aastal sõlmitud Vändra ja Kaisma valla liitumislepingu kohaselt peab ka eelolevatel valimistel olema Vändra vallas kaks valimisringkonda, kuid tänavu juulis muutis Vändra volikogu selle nõude ära.
Kaks valimisringkonda annaks Kaismale 15kohalisse Vändra vallavolikokku valimisel arvutuslikult kaks mandaati juurde.
Kuzmin, Sillaste ja Kruusmaa kuulusid eelmiste volikogude valimiste ajal 2009. aastal koos järelevalvet teostanud praeguse Pärnumaavanema Andres Metsojaga Vändra-Kaisma Liitu ja kandideerisid üheskoos Vändra volikokku.
Vändra vallavolikogu esimees Kaido Madisson hääletas volikogu istungil küll Kaismale oma valimisringkonna säilitamise poolt, kuid sellest hoolimata peab ta Vändra volikogu otsust seaduspäraseks.

Madisson tuletab maavanemale saadetud vastuses meelde, et nii Vändra kui ka Kaisma volikogu tühistasid liitumislepingus kahe valimisringkonna nõude juba neli aastat tagasi ning ainult ühe valimisringkonna moodustamise eelolevatel kohalikele valimistel on heaks kiitnud ka vabariigi valimiskomisjon ja siseministeerium.
Valimiskomisjoni meedianõunik Karina Loi teatas, et nemad on Pärnu maavanema järelevalvemenetluses toodud ettepanekust informeeritud, kuid Vändra vallavolikogu valimised toimuvad kehtiva Vändra volikogu otsuse järgi ühes valimisringkonnas.
Sisult samasuguse kaebuse, nagu esitati Pärnu maavanemale, saatis Tallinna halduskohtule ka endise Kaisma valla elanik Aldo Pitsner. Koos kaebusega esitas ta esialgse õiguskaitse taotluse, et peatataks Vändra vallavolikogu otsus, millega jäeti endine Kaisma vald oma valimisringkonnast ilma. Halduskohus jättis Pitsneri esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, nimetades kaebust perspektiivituks. Seega ka kohtu arvates peab Vändras olema ainult üks valimisringkond. Pitsner esitas seepeale määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes alles menetleb seda. Pitsneri esindaja on endine justiitsminister, vandeadvokaat Urmas Arumäe.