Silt: Viljandimaa

Maakondlike esindustega regionaalhalduse osakond

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus 1. jaanuarist 2018 tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab […]

Kõik omavalitsuste ühinemised ja liitumised on jõustunud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele jõustusid haldusterritoriaalsed muudatused valimistulemuste väljakuulutamise päeval (s.o volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnev päev). Kehtna vald – 20.10.2017 Anija vald – 21.10.2017 Narva-Jõesuu linn – 21.10.2017 Toila vald – 21.10.2017 Järva vald – 21.10.2017 Rakvere vald – 21.10.2017 Viru-Nigula vald – 21.10.2017 Põhja-Pärnumaa vald – 21.10.2017 Saarde vald – 21.10.2017 Kambja vald – […]

Suvi lisab reformile hoogu

MÕNED PÄEVAD TAGASI tutvustasid siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna esindajad Sulev Valner, Ave Viks ja Madis Timpson Viljandimaa omavalitsusjuhtidele ja maavanemale praegu töös oleva haldusreformi ajakava ning põhimõtteid. Kohtumine oli mõeldud niinimetatud kaasava konsultatsioonina, et saada esmast tagasisidet seaduseelnõu ettevalmistamiseks. Koalitsioonileppega käivitatud reformi eesmärgiks on luua omavalitsused, kes suudaksid pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu […]

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Algasid haldusreformi konsultatsioonid maakondades

Juuli esimeses pooles toimuvad Siseministeeriumis haldusreformi ettevalmistamisega tegelevate töötajate kohtumised Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures maavalitsuste ja omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on mõeldud kaasava konsultatsioonina, et saada piirkondadest esmast tagasisidet seni kujunenud otsustele ja sisendit edasiseks tööks haldusreformi kriteeriumite kokkuleppimisel ja seaduse eelnõu tegemiseks sügisel. Esimesed kohtumised toimusid 3.juulil […]

Nõunik Madis Timpson: mõistlikum on ise liituda

Intervjuu ajalehes Sakala Juuni keskel kirjutasid ajalehed, et valitsus toetab võimalikult kiiret haldusreformi ja teeb kõik, et sellega saaks pihta hakata enne suvepuhkusi. Tõsi, see oli aastal 2001. Peaminister oli siis Mart Laar ja ühinemisvankrit vedassiseministrina viljandlane Tarmo Loodus. Sellest möödunud 14 aasta jooksul ei ole aga eriti kuhugi jõutud. Nüüd on haldusreformi teema taas […]

Viljandi ütleb Viljandile ilmselt ei

Viljandi linn kavatseb mai lõpul vastata eitavalt Viljandi valla tehtud liitumiskõneluste alustamise ettepanekule. Alles paar aastat tagasi tekkinud vald tegi jaanuaris ühinemisettepaneku peaaegu poolele maakonnale. Lisaks linnale kutsuti ühinemiskõnelustele veel Tarvastu, Kõpu ja Kolga-Jaani vald. Kui Tarvastu ja Kõpu vastasid üsna kiirelt jaatavalt, siis linnavolikogu liikmed kogunesid juba veebruari lõpul istungile teadmises, et arutusele tuleb […]

Juhtkiri: Igal juhul valus (Sakala)

Eestis on praegu vähe maaomavalitsusi, mille juhtidel pole põhjust kohalike laste- ja haridusasutuste tuleviku üle pead murda. Kui just parasjagu mõnda kooli või lasteaeda ei suleta või liideta, siis vähemalt salamisi mõeldakse sellele ikka. Tegu on paratamatusega, sest noored pered eelistavad suurematest linnadest majanduslikku turvatunnet otsida. Ükskõik kui mõistuspärane kooli sulgemine poleks, on see ikkagi […]

Rõngasvalla esimene eelarve on üleminekuaasta nägu (Sakala)

Rannar Raba Eelmisel sügisel nelja omavalitsuse ühinemisel moodustunud Viljandi valla ajaloo esimene eelarve pakub võimalust parandada teid ja remontida haridusasutusi, kuid keskendub paljuski liitumisest tingitud hädatarvilikele toimingutele. Märtsis volikogu heakskiidu pälvinud eelarve kogumaht on 9 346 500 eurot. Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Tiina Jaksi tunnistas, et summa jagamine eri valdkondade vahel tugines sedapuhku veel suuresti oletustele, sest uue […]

Ujula nui neljaks (Sakala)

Kui regionaalminister Siim Kiisler hakkas rääkima tõmbekeskustepõhisest haldusreformist, tekkis Mulgimaa linnu vaadates kohe küsimus, kumb siis ikkagi on oma kandis kõvem tegija, kas Karksi-Nuia või Abja-Paluoja. Ehkki esimesena nimetatus elab veidi rohkem inimesi kui teises, on need enamiku näitajate poolest väga sarnased väikelinnad. Ainsaks silmapaistvaks erinevuseks võib pidada, et Karksi-Nuias on ujula, Abjas aga pole. […]