Silt: Hiiumaa

Maakondlike esindustega regionaalhalduse osakond

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid. Osakonda luuakse igas maakonnas talitused, kus hakkab sõltuvalt maakonnast töötama 3–6 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus 1. jaanuarist 2018 tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab […]

Kõik omavalitsuste ühinemised ja liitumised on jõustunud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele jõustusid haldusterritoriaalsed muudatused valimistulemuste väljakuulutamise päeval (s.o volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnev päev). Kehtna vald – 20.10.2017 Anija vald – 21.10.2017 Narva-Jõesuu linn – 21.10.2017 Toila vald – 21.10.2017 Järva vald – 21.10.2017 Rakvere vald – 21.10.2017 Viru-Nigula vald – 21.10.2017 Põhja-Pärnumaa vald – 21.10.2017 Saarde vald – 21.10.2017 Kambja vald – […]

Maakondlikud haldusreformi aruteluseminarid jätkuvad

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Eesmärk on kutsuda omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel aktiivselt kaasa mõtlema. Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes […]

Arto Aas Vikerraadios haldusreformist

Eile oli Vikerraadio saates Uudis+ külaliseks riigihalduse minister Arto Aas, kes rääkis kõigis maakondades praegu toimuvatest haldusreformi aruteluseminaridest ja vastas ka küsimustele Hiiu valla sisetülide kohta, mis ministri sõnul ei ole tingimata seotud valdade ühinemisega. “Kui ühinemise järgsel päeval hakkab hammas valutama, on see kindlasti valus, aga mitte tingimata ühinemisega seotud,” ütles ta. Saatelõiku saab kuulata […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud

Kas meie oma sai ühinenud volikokku? (Maaleht)

Rein Raudvere, Bianca Mikovitš Eestis sündis nende valimistega seitse uut ehk ühinenud valda. Kas neis jätkus kohti ka väiksemate liitunute eest seisjatele? Pärnumaal pani pisike Lavassaare vald, kus elanikke jäi juba alla 500, leivad ühte kappi suure naabri Audruga, kus rahvast kümme korda enam. Nii oldi Lavassaares üsna murelikud, kas neilt üldse keegi volikokku pääsebki. […]

Hiiumaa Põhi ja Lõuna (Postimees)

Hiiu Elu ajakirjanik Urmas Lauri kirjutab, et kodusaare neljas omavalitsuses võib täheldada kolme mõtteviisi ühtse tuleviku asjus. Hiiumaa 8500 elanikku annavad korraliku valla mõõdu välja. Kuigi ka Hiiumaal on pärast 15 aastat kestnud läbirääkimisi kaks omavalitsust ühinemas, pole praegustest poliitilistest jõujoontest võimalik välja lugeda, et neid veel lisanduda võiks. Ent valimised võivad suhtumisse muudatusi tuua. Seda, […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Üks küsimus – vallavanemate arvamused omavalitsusreformist (Äripäev)

Regionaalminister Siim Kiisler kavandab omavalitsusreformi, mille käigus koondutakse tõmbekeskuste ümber. Plaani järgi jääb Eestisse nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Kuidas suhtute kavandatavasse tõmbekeskuste reformi? KALEV KALJUSTE Tootsi vallavanem, SDE Iseenesest hästi, kuna suurem osa töökohti asub ka juba seal. Tegelikult on seda tõmbekeskuste Eestit soodustatud riiklikult juba mitu head aastat. Selleks, et tõmbekeskuste reformi […]

Üks või neli (Hiiu Leht)

Maavanem teatas meie maakonna tõmbekeskuse, Kärdla nime, regionaalministrile eelmisel nädalal. Tõmbekeskuste valimise protsessis tekkisid erimeelsused ja grupp erinevate omavalitsuste volikogude liikmeid tuli välja ühisavaldusega: “Ei saa nõustuda, et mõned Hiiumaa kandid nimetatakse kõrgema, mõned madalama taseme tõmbekeskusteks” ja nõudsid, et tõmbekeskusi oleks neli. Saarlased, kellel on 16 omavalitsust, suutsid ise kokku leppida, et neil on üks tõmbekeskus Kuressaare. Hiidlased […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Hiiu maavanem: Omavalitsuse piiri ühtimine maakonnaga toob muudatusi (Äripäev)

Omavalitsuste tõmbekeskustepõhine reform võib kaasa tuua muudatusi ka maavalitsuste jaoks. Eelkõige neis maakondades, kuhu jääb üks omavalitsus. Sellise variandi on tänaseks välja pakkunud kaks maakonda. Mullu analüüsisid maavalitsused siseministeeriumi palvel oma ülesandeid eesmärgiga leida tegevusi, mis võiksid kuuluda olemuslikult omavalitsustele. Sadade ülesannete hulgas leiti vaid mõni üsna marginaalne tegevus, näiteks maakonna hoolekandetöötajate koolitus ja teavitamine jäätmepõletustehase sulgemisest. Olukord ei […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud

President toetas liitumisotsust (Hiiu Leht)

Hiiumaa visiidil käinud Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnustas Kärdla ja Kõrgessaare vallajuhte valdade ühinemise otsuse eest ja avaldas lootust, et see liitumine ei jää Hiiumaal viimaseks. President märkis, et maakonnakeskused vajavad analoogseid toetusi nagu LEADER programm maapiirkondades. “Hetkel investeeritakse maapiirkondadesse rohkem, kui seda suudavad teha keskused,” ütles Ilves. “Kärdla linn kui maakonna- ja tõmbekeskus […]