Üks küsimus – vallavanemate arvamused omavalitsusreformist (Äripäev)

Regionaalminister Siim Kiisler kavandab omavalitsusreformi, mille käigus koondutakse tõmbekeskuste ümber. Plaani järgi jääb Eestisse nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Kuidas suhtute kavandatavasse tõmbekeskuste reformi?
KALEV KALJUSTE
Tootsi vallavanem, SDE
Iseenesest hästi, kuna suurem osa töökohti asub ka juba seal. Tegelikult on seda tõmbekeskuste Eestit soodustatud riiklikult juba mitu head aastat. Selleks, et tõmbekeskuste reformi teha, tuleb eelkõige lahendada transpordiküsimused tõmbekeskuste ja ühinevate vallakeskuste vahel. Inimene peab saama sõita tõmbekeskusesse ja koju tagasi vähemalt neli korda päevas.KAREL TÖLP
Tahkuranna vallavanem, ei kuulu erakonda
Olen omavalitsuste liitmise vastu. Ministrid on selgelt välja öelnud, et tulubaasid ei sellest muutuks suuremaks, järelikult puudub igasugune kasu. Omavalitsused, kes näevad, et neil pole ametnikke võtta vms, liituvad ise. Tugevaid väikeseid omavalitsusi ei pea liitma. Selline olukord hoopis nõrgendaks veelgi maapiirkondi.MONIKA ROGENBAUM
Taheva vallavanem, IRL
Mingisugune reform on vajalik. Olgu selleks siis ülesannete ümberjagamine, uued piirid, mingite eripärade arvestamine rahastamisel või ülesannete panemisel kohaliku omavalitsuse üksusele või sellest kõigest erinevate lahenduste kombinatsioon – minu veendumuse järgi nii enam jätkata pole võimalik. Reformikavu on mitmeid olnud ja oleme püüdnud ka Valga piirkonnas ühinemise asja naabritega ajada, aga kõik need algatused on võtnud küll palju energiat ja suurendanud töömahtu, kuid on sellest hoolimata ära vajunud.KUNO ERKMANN Paikuse vallavanem (IRL)

Tõmbekeskuste arutelu on toimunud küsitluste ja arvamuste põhjal. Ainult selle põhjal otsust teha oleks väär, arvestamata inimeste liikumisi tööle, teenuste, kodu jne vahel, arvestamata logistilisi toimivaid süsteeme, arvestamata infrastruktuuride tehnilisi tasemeid, demograafilisi suundumusi jne. Samas on vaja kindlaks määrata, milliseid funktsioone täidetakse esmatasandil, mida regiooni ja mida keskvõimu tasandil ning kui palju on vajaja eraldatakse selleks ressursse.

SIRJE TOBRELUTS (SDE)

Need pole parimad lahendused, mis on välja pakutud. Inimene peab ise teadma, kuhu ta kuulub ja mis on talle parim. Põlvamaa vallad on aastaid teinud omavahel head koostööd: jäätmemajandus, ühistransport, ühisüritused hariduses ja kultuuris. See on nagu aastaid tagasi perearstide nimistud, valik peab jääma inimesele.

AVO PÕDER Võhma linnapea (ei kuulu erakonda)

Toetan tõmbekeskuste reformi osaliselt, kuid esmatasandi teenused (sotsiaal-, heakord, kultuur, alusharidus) peaksid säilima kohapeal. See eeldaks kahetasandilist omavalitsust, kuid praegune ettepanek seda ette ei näe. Igapäevaselt mittevajalikud teenused (ehitus, planeeringud, raamatupidamine) võiks olla ka kaugemal (maakonnakeskuses). Tõmbekeskuste korral on oht, et ainult raha lugedes hakkavad koonduma teatud teenused (näiteks huviharidus) keskustesse.

TIIT PEEDU Emmaste vallavanem (IRL) Minu jaoks mõistmatu, keegi pole suutnud tõestada selle kasulikkust. Liiga palju toetutakse 1930. aastate inimgeograafide arvamusele (näiteks Walter Christaller), võttes nende teooriast omale sobilikke väljavõtteid.