Kuu arhiiv: märts 2009

Meedialingid 25.03.2009

Eesti Kirik, arvamus, Siim Kiisler, regionaalminister Vallamaja ei ole pühamu ehk koguduse, kogukonna ja omavalitsuse rollidest Eelmises Eesti Kirikus oli kena kaart omaaegsetest kihelkondadest, mille piiridega arvestamise üle haldusreformi ettevalmistamise käigus on korduvalt arutletud. Samas oli ka endise Viimsi vallavanema artikkel, milles kõrvutatakse vallamaja kirikuga. See ei ole kuigi arukas kõrvutus. Kirikukihelkonnad kujunesid ajalooliselt kirikute […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Meedialingid 24.03.2009

Postimees Online, uudis, Hanneli Rudi  Reform nõuab Kiislerilt külanõukogudeplaani asemel uut kava Reformierakond soovib haldusreformi eesmärgi selget sõnastamist ja nõuab uut haldusreformi kava, mis sobiks Eesti-sugusele väikeriigile. Reformierakonna sõnul tunnustavad nad regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri püüdu halduskorralduse osas midagi ette võtta, kuid peavad ministri rajoonide-külanõukogude plaani täiesti ebaõnnestunuks, teatas erakonna pressiesindaja.

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Meedialingid 21.03.2009

Võrumaa Teataja, kommentaar, Peeter Sibul, Meremäe vallavanem Kas haldusreform, majanduskriisi aegsed isiklikud huvid või lähenevad valimised On väga kahetsusväärne, et haldusreformi vajaduse ilmestamiseks tõi Võru maavanem Ülo Tulik („Ülo Tulik: haldusreform on möödapääsmatu”, 17. märtsi VT) negatiivse näitena Meremäe vallas läbi viidud ehitustööde riigihanke, mis on tunnis­tatud edukaks ning tehtud seadusest lähtudes. Võrumaa Teataja, kommentaar, […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Meedialingid 20.03.2009

Põhjarannik, intervjuu Siim Kiisleriga, Erik Gamzejev Haldusreformi eest pole kuhugi joosta Kuigi regionaalminister Siim Valmar Kiisleril ei õnnestunud oma kiirele ja radikaalsele haldusreformile koalitsioonipartneritelt toetust leida, loodab ta siiski, et on suutnud jää liikuma panna.   Põhjarannik, juhtkiri Kehv aeg paneb tegutsema Regionaalminister Siim Valmar Kiisler oli sel nädalal tuuril maakonnalehtedes, kus ta püüdis selgitada […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Kohalike omavalitsuste suurus ja haldusreformid: pilk Eestist välja

Kadri Teller-Sepp, siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond Eestis on haldusreformi kontekstis ajakohane ka kohalike omavalitsuste suurus. Kindlasti tekib küsimus, kui eriline on Eesti seis, kas sellised probleemid ja arutelud toimuvad ka mujal?

Võrdlus: keskmine elanike arv omavalitsustes

Omavalitsuste rahvaarv vaheldub tugevalt meie naabrite juures. Teiste riikide haldusreformide tulemusena on elanike arv ühes omavalitsuses pea alati suurenenud. Soome reformi puhul näiteks ei ole lubatud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutada omavalitsustel või omavalitsuste ühendustel, mille territooriumil elab alla 20 000 elaniku. Läti puhul näitavad graafikud olukorda pärast haldusreformi jõustumist. Uued volikogud valitakse Lätis 7. […]

Meedialingid 19.03.2009

Eesti Ekspress, Valter Lang, Tartu ülikooli arheoloogiaprofessor Kui haldusreformi teostaks Lembitu Milline oleks Eesti, kui praegu kehtiks 13. sajandi haku haldusjaotus? Saabuv haldusreform pole Eestis esimene ega jää ka viimaseks. Tulevikku me ette ei näe, kuid minevikust võiksime õppida. Eeskätt muinasajast, mille lõpu haldusjaotus oli üdini oma, aastasadade jooksul loomulikul teel välja kujunenud. See arvestas […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Meedialingid 18.03.2009

Eesti Päevaleht, JUHTKIRI: Haldusref… Kaua võib? Ta­san­di­te ja liig­se kii­ru­se ar­gu­men­di ta­ha pu­ge­mi­ne po­le enam pä­dev ar­gu­ment. Eda­silükka­mis­e aeg on lä­bi. Kui Ees­ti arit­mee­ti­li­selt kesk­mi­ne oma­va­lit­sus on näi­teks Taa­ni kesk­mi­sest kümme kor­da väik­sem, siis tõen­dab see, et Ees­ti hal­dus­kor­ral­du­se pu­hul ei saa te­ha vaid sõnu. Sõnu lä­heb va­ja, kuid nei­le pea­vad järg­ne­ma ka­vad, täh­ta­jad ja […]

Meedialingid 17.03.2009

Pärnu Postimees, uudis, Maavanem: Pärnumaale ei sobi ainult kaks omavalitsust http://www.parnupostimees.ee/?id=94983  Toomas Kivimägi: “Ma ei tea, mida arvavad vallad ja omavalitsusliit, aga Pärnumaa puhul olen ma ilmselgelt vastu kahele omavalitsusele. On kaks võimalust, kas on üks omavalitsus Pärnumaal või on neid kaheksa-üheksa-kümme.” Pealkirja ja intervjuu sisu kooskõla on võimalik lugejatel hinnata. Järva Teataja, arvamus, Alari […]

Regionaalminister: etapiviisiline haldusreform oleks valulikum

Minister Siim Kiisleri On-Line intervjuu Virumaa Teatajas. Link: http://www.virumaateataja.ee/?id=94876 Mis on haldusreformi mõte lihtsustatult ja kokkuvõtvalt öeldes? Olen aru saanud, et maakonnad valdadeks tehes oleks ikkagi ju osavaldu vaja, pealegi on väljaütlemisi olnud, et niisugune reform tekitaks ka lisakulusid. Kas siis tegemine tegemise pärast?Eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksuste majanduslik toimetulek ja avalike teenuste ühtlane […]