Linn, vald, vinn (Pärnu Postimees)

Harjumaal põrkus ettevalmistatav haldusreform takistuse ette, mis võis küll tulla ootamatult, kuid mille tekkimine on igati loogiline. Nimelt kui Saue linna volikogus hakati arutama ühinemist Saue vallaga, jõuti arusaamisele, et ühinemise tulemusena muutuvad kaks Sauet, paar muud valda lisakski, üheks Saue vallaks ja linna identiteet kaoks.
Väikese Saue puhul, mis on linn olnud 20 aastat, pole lugu siiski kõige hullem. Hoopis karmim oleks muutus Pärnumaa naabermaakonna pealinnal Viljandil. “Viljandi kui 730aastase ajalooga vana hansalinn võiks linnana ja just nimelt linna mahus ka edasi toimetada. Kui ühinemine tähendaks seda, et peaksime nime järgi vallaks saama, siis kindlasti poleks see linnaelanikele emotsionaalselt vastuvõetav,” ütles Viljandi linnapea Loit Kivistik Rahvusringhäälingule.

See nimetamise probleem pole seega üldse nii väike, kui näiteks Tallinnast regionaalministri kabinetist vaadatuna tunduda võib. Kohavaim ja -identiteet on äärmiselt olulised ja arvatavasti ei saa selline liitumine, mis muudaks Viljandi linnast vallaks, kunagi teoks, kui kohalikel elanikel üldse mingit sõnaõigust on.

Võtkem kõrvale Pärnu. Oletame, et juhtub haldusterritoriaalne ime ja liituvad Pärnu linn, Sindi linn ning Audru, Sauga, Tahkuranna ja Paikuse vald. Ühiseks liignimeks saab Pärnu vald. Pärnul ja Sindil poleks enam linnavalitsust, vaid üks ja ühine vallavalitsus. Isegi kui see ükskõik kui suurt tulu tooks, poleks see emotsionaalselt vastuvõetav.

“Kuidas leida valdadele ja linnadele kui omavalitsustele kokku üks hea uus nimetus, mille kasutamine nii linnade kui valdade puhul ei tekita kellelegi emotsionaalseid probleeme?” küsis omavalitsusreformi projekti juhtiv Sulev Valner. Pärnu Postimees pakub välja, et kui tõesti üks uudissõna probleemid peaks kaotama, võiks linnast ja vallast panna kokku sõna “vann” või, veel parem, “vinn”.