Saue vald tegi ühinemisettepaneku naabritele

Saue vallavolikogu on teinud 24.aprillil ettepaneku Saue linna, Keila valla, Keila linna, Nissi ja Kernu valla volikogudele alustada läbirääkimisi eesmärgiga moodustada ühinedes uus omavalitsus. Dokumendis viidatakse, et ehkki Saue vald on elujõuline ja jätkusuutlik omavalitsusüksus, vajab areng analüüsimist võimaliku haldusreformi perspektiivis eelkõige investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis.