Taavi Rõivase üks viiest sihist aastal 2016 on haldusreform

Arvamusartiklis Postimehes 12.01: 4. Tugevamad omavalitsused ja uuendusmeelne riik

Ilma liigse trummipõrinata on kevadel alustanud valitsus jõudnud kokkuleppele haldusreformi elluviimises. See on väga põhimõtteline edasiminek võrreldes ligi kaks aastakümmet kestnud vaidlustega reformi vajalikkuse ja eesmärkide üle.

Kui suudame eksperte ja omavalitsusjuhte kaasates koostatud seaduseelnõu 2016. aastal seadusena vastu võtta, oleme loonud ka õigusraamistiku reformi õnnestumiseks. Olles möödunud aastal vestelnud paljude omavalitsusjuhtidega, olen veendunud, et erinevates Eesti piirkondades jätkub selge visiooniga kohalikke liidreid, kes valdade ja linnade ühinemised edukalt läbi viivad. Koos teiste planeeritavate muudatustega omavalitsuste töös sünnivad tugevad ja võimekad vallad, mis pakuvad inimestele paremaid teenuseid ja suurendavad maapiirkondade konkurentsivõimet. Reformi jõustumisel astume olulise sammu skandinaavialiku omavalitsusmudeli poole.