Haldusreform küsib elanike arvamust

Riigikokku suunatud haldusreformi seaduse eelnõus on muude regulatsioonide kõrval paragrahv, mis käsitleb elanikkonna arvamuse väljaselgitamist haldusterritooriumi muutmise korral.

Seadusest nähtub, et see võib olla mõneti erinev omavalitsuste vabatahtlikul ühinemisel ja sundliitmisel, aga ka juhul, kui ühest omavalitsusest tahab teise üle minna ainult osa vanast haldusalast, näiteks üks külakogukond.

Pärnu Postimehe usutlusele elanikkonna küsitlemisest haldusreformi elluviimisel vastas riigis käimasolevat haldusreformi juhtiva rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks.

Refereeritud Pärnu Postimehe artiklist.

IMG_0310