Infopäev on tulemas ka TARTUS

Olete oodatud Rahandusministeeriumi korraldatud ühinevate omavalitsuste infopäevale kolmapäeval 28. septembril kell 10.00-15.00.

Infopäeva eesmärgiks on selgitada aktuaalsemaid ühinemismenetluste läbiviimisel esile kerkivaid küsimusi ning vahetada praktilist kogemust.

Infopäev toimub Tartus Dorpat Hotell ja Konverentsikeskuse Baeri saalis (Turu 2, Tartu).

REGISTREERI SIIN

Päevakava:

  • 9.40-10.00 tervituskohv
  • 10.00-12.00 infopäeva I osa (elanike arvamuse väljaselgitamisest, külade üleandmises ja ametiasutuste reorganiseerimisest ühinemisel)
  • 12.00-13.00 buffeelõuna
  • 13.00-15.00 infopäeva II osa (ühinemislepingute ettevalmistamisest, peamistest muudatustest ühinemiste läbiviimisel haldusreformi seaduse jõustudes, küsimused ja vastused)

Infopäeval esinevad Rahandusministeeriumi ametnikud, ühinemiskonsultandid ja praktikud ühinenud omavalitsustest.

Infopäev on suunatud eelkõige linna- ja vallasekretäridele ja ühinemiste koordinaatoritele, kuid teretulnud on kõik ühinemiste ettevalmistamisega toimetavad ametnikud.

Infopäevale saab registreerida kuni 25. septembrini haldusreform.fin.ee veebilehel registreerimisvormil.

Ühinemisega seonduvad praktilised küsimused võib saata ette registreerimisvormi kaudu või aadressile haldusreform@fin.ee.

Juhul kui registreerisite juba Tallinna infopäevale 23. septembriks kuid soovite osaleda 28. septembril Tartus, siis registreerige end Tartu infopäevale ning tühistame Teie Tallinna registreeringu automaatselt ilma täiendava teavituseta (arvestame viimasena tehtud registreeringut).

Tegevust rahastatakse ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

el_sotsiaalfond_horisontaalne