Omavalitsuste ülevaade haldusreformi järgselt

Haldusreformi läbiviimisel vähenes omavalitsuste arv Eestis 79-le. Allpool on toodud omavalitsuste jagunemine elanike arvu lõikes enne ja pärast reformi ning elanike arvu ja pindala keskmised näitajad.

Kohalik omavalitsus Enne ühinemist 1.jaan 2017 andmetel Ühinemiste järgselt 1.jaan 2018 andmetel
Arv 213 79
Elanike arv alla 5000 169 17
Elanike arv 5001-11000 28 34
Elanike arv enam kui 11000 16 28
Elanike keskmine arv 6349 17 152
Elanike arvu mediaan 1887 7739
Territooriumi keskmine suurus (km²) 204 550
Territooriumi mediaan (km²) 180 512