Kohalike omavalitsuste alusseadus läheb uuendamisele

Kohalike omavalitsuste korraldust ja tegevust koordineeriva alusseaduse üle vaatamiseks kogunenud eksperdikomisjon pani paika edasised sammud, millises teemade järjekorras, ulatuses ja ajagraafikuga seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamisega edasi minnakse ja millised on selle ülesehituse põhimõtted.

Rahandusministeerium alustas kohalike omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste üle vaatamist tänavu suve hakul. „Me arvestasime juba protsessi alguses, et arutamist vajavaid küsimusi saab olema palju ning nende revisjoniks on vaja kaasata võimalikult lai ekspertide ring,“ ütles riigihaldusminister Jaak Aab. „Nüüd, mil oleme enam kui pool aastat sellega tööd teinud, on selgesti näha, et seaduse ajakohastamisega on meil suur tööpõld. Selles protsessis aktiivselt kaasa rääkimine on omavalitsuste jaoks oluline. Ka meie jaoks on koostöö väga tähtis, mistõttu oleme omavahelistesse sisulistesse läbirääkimistesse ja täpse tegevusplaani koostamisse suhtunud väga põhjalikult.“

Rahandusministeerium näeb võtmeküsimusena, et seaduse üle vaatamisega seotud osapooltel oleks arutamist ja korrigeerimist vajavate küsimuste suhtes üksmeel. Seetõttu arutaski eile ministeeriumis kohtunud eksperdikomisjon sammhaaval läbi, millises järjekorras, ulatuses ja ajaraamis kohalikke omavalitsusi puudutavaid teemasid protsessis käsitletakse. Kokkulepitu põhjal alustab rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) väljatöötamiskavatsuse koostamist.

„Meie ootused uuele baasseadusele on, et see annaks kohalikele omavalitsustele uue hingamise ja kaasaegse õigusruumi, mis samas ei tekitaks liigset bürokraatiat. Et kohalikud omavalitsused ei takerduks tarbetutesse seadusesättesse, vaid saaksid oma energia suunata kohaliku omavalitsuse arengusse,“ ütles Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei. „Samuti on oluline läbi arutada ka kohaliku omavalitsuse rahastamise põhimõtted ning mõelda, kuidas saaks kohalike omavalitsuse rahalist võimekust suurendada. Üleriikliku omavalitsusliidu kaudu saame edasi anda linnade ja valdade ettepanekud ja nägemused uuest kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, millest võiks kujuneda kaasaegne tööriist.“

Rahandusministeeriumi eestvõttel kokku kutsutud eksperdikomisjon kohtus eile, 26. novembril kolmandat korda. Komisjoni eesmärk on kaardistada ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ja teiste omavalitsuste aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.

Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima 2020. aasta juunis.