Vallavanemad: tähtsad pole piirid, vaid reformi sisu (Valgamaalane)

Selle aasta suveks peavad omavalitsused riigiga paika panema maakonna tõmbekeskused, et haldusreformiga alustada.

Siiani on olnud üks mõtetest, et liituvad Sangaste, Palupera, Otepää ja Puka vald. Sangaste vallavanem Kaido Tamberg arvab, et vallajuhtide taha ühinemine jääma ei peaks. Juhtroll peaks reformi ajal jääma aga riigile.

«Seda enam, et kogukondadel on põhjendatud umbusk riigi karglemise vastu ja saan inimestest täiesti aru. Vallajuhina leian, et ühinemist on vaja, aga ei meeldi mulle, et selleks on välja toodud populistlikud põhjused: räägitakse valitsemiskulude kokkuhoiust ja et vallad ei saa hakkama,» rääkis Tamberg. «Ei saa panna tuhande elanikuga vallale samasuguseid kohustusi nagu Tartule.»

Regionaalminister Siim Kiisleri ettepanek, et reform võiks kujuneda tõmbekeskuste põhjal, on Tambergi meelest parem kui varem pakutud. «Valgamaal on tõmbekeskused olemas,» ütles ta. Tema sõnul on karta, et mõnes teises kohas hakatakse neid kunstlikult otsima.

Samas pole Tambergi hinnangul oluline piiride joonistamine, kuivõrd reformi sisu. «Võib-olla on hea plaan, aga ma ei tea sellest rohkem midagi. Millised need tõmbekeskused on, kuidas protsess käib, kuidas ülesanded jaotuks? See on sama, kui keegi pakub mulle moosi, aga kui ma ei tea, mis seal sees on ja kuidas maitseb – mis ma ikka teda hindan,» rääkis ta.

Olulised ka ühised teenused

Puka vallavanem Heikki Kadaja on Tambergiga nõus, et loeb reformi sisu, mitte piiride paikapanemine. «Tuleb rohkem vaeva näha, kui vaid piire muuta,» ütles ta – lisades, et kõne alla võiks tulla ühiste teenuste loomine.

Suurte omavalitsuste valukoht oleks tema sõnul inimeste mittepääsemine otsuste langetamise juurde.

«Piiridest rääkimine on lihtsalt kõige atraktiivsem ja tüli tekitav teema – tegelikult peaks alustama mujalt. Tähtsam on mõelda, milleks inimesel haldusreformi vaja,» lausus ta. «Piiride muutmisest ei hakka raha kokku hoidma – see on enda ja teiste petmine. Raha kokkuhoid saab tulla vaid siis, kui nii-öelda ääre peal elavatele inimestele vähem vallateenuseid pakutakse, näiteks haridus- ja sotsiaalteenus lähevad kaugemale.»

Neljapäevasel kohtumisel, kus osalesid Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallajuhid ja volikogu esimehed, oli ühinemisteema Tambergi sõnutsi põgusalt jutuks.

«Hoiame silma peal ja kui asi läheb aktuaalseks, hakkame kohe läbi rääkima,» lausus ta. «Meile on kõige tähtsam, millised meie ülesanded on ja kuidas need rahaga kaetud saavad. Olgem ausad – oleme näinud nii palju selleteemalisi algatusi, et ootame ära, mis selle taga on.»

Regionaalminister Siim Kiisler on seisukohal, et omavalitsusreformiga tuleb edasi liikuda samm-sammult, kaasates kõiki osapooli.

Edasi samm-sammult

«Samas tuleb olulised riiklikud otsused teha ja raamistik kokku leppida võimalikult kiiresti, et omavalitsustel oleks piisavalt aega ettevalmistusi teha,» rääkis ta.

Plaani kohaselt võtab Riigikogu seaduseelnõu koos tõmbekeskuste nimekirjaga vastu aasta lõpuks.

Seejärel valivad omavalitsused välja, millise tõmbekeskusega nad ühineda soovivad. Minister loodab, et 2017. aasta valimised tulevad juba uutes omavalitsusüksustes.

Maakondades hakkab protsessi vedama omavalitsusreformi projektijuht Sulev Valner, kes arutab omavalitsusjuhtide ja ekspertidega läbi ja lepib kokku, millised on iga maakonna tõmbekeskused.