Paratamatu korruptsioon väikevaldades (Postimees)

Jürgen Kusmin

Ei taha aktsepteerida korruptiivset tegevust, aga tooksin välja veel ühe tahu. Väikevaldades on Üldjuhul liidriteks oma kodukoha patrioodid. Nende patriotism on nii suur, et omavalitsuse toimimiseks vajalike tugiteenuste saamiseks tuleb samuti ise ohjad haarata — sest kohapealne valim on nii väike, et sageli kedagi teist tegusat võtta ei olegi. Nii ei maksagi väikestes kohtades selliste tegude taga alati näha omakasu, vaid ka paratamatust. Ainsaks lahenduseks siin on haldusreform.