Siim Kallas haldusreformist oma kõnes Reformierakonna üldkogul

Reformierakonna auesimees Siim Kallas Reformierakonna üldkogul 2.03 peetud visioonikõnes:

/…/”Minult küsitakse palju – mida te kavatsete teha haldusreformiga? Olete ju alati seda pidurdanud. Mida nimelt? Segane lugu. Jutt haldusreformist on omandanud mütoloogia elemendid. Kas lõppideaal on, et kogu Eesti on jaotatud ühtlasteks distriktideks, mida juhitakse efektiivselt keskvalitsusest?

Meil on palju nõrku omavalitsusi. Paha lugu. Aga meil on ka üks ülisuur omavalitsus. Kas see pole üldse mingi probleem? Räägitakse, et oleks mõistlik Tallinna ümbritsevate valdade liitmine linnaga. Miks siis mitte kogu ülejäänud Eestiga.

Minu silmis on ideaalne omavalitsus eelkõige see, kui inimeste, elanike, kodanike iseotsustamine on määrav oma piirkonna elu-olu kujundamisel. Selleks peab olema piisavalt raha, mida mitte riik ei jaga oma taskutest vastavalt oma (OMA) äranägemisele, vaid mida omavalitsus saab ise teenida. Tahan näha tõestust, et haldusreform teeb ka kaugemates paikades elu tõesti paremaks, et omavalitsuste põhitegevuseks ei kujune mitte vaidlus riigiga raha jagamise üle, vastandumine valitsusega.

Haldusreform on vaid üks riigi moderniseerimise, riigi reformi osa, milles oleme innukad tegema vajalikke otsustusi.”

Üks kommentaar

  1. haldusreform
    | Püsiviide

    Kõnes toodud väide, et regionaalministri reformikava tahab liita Tallinna ümbritsevaid valdu pealinnaga (“Räägitakse, et oleks mõistlik Tallinna ümbritsevate valdade liitmine linnaga”) ei ole tõsi. Vastupidi, esitatud seaduseelnõus on just eraldi välja toodud, et valitsuse algatusel kedagi Tallinnaga ja Ida-Viru suurte linnadega pole kavas liita. Aga suures plaanis on see vaid üks detail. Hoopis olulisem on Siim Kallase poolt mõista andmine, et palju nõrku omavalitsusi on tõesti paha lugu ja selle reformi teemal rääkimine on edaspidi siiski võimalik.