Haldusreformi ettevalmistamiseks loodi ekspertkomisjoni

Riigihalduse minister Arto Aas moodustas ekspertkomisjoni, kes hakkab nõu andma kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ja vastava seaduseelnõu koostamiseks. Komisjon koguneb esimest korda juba reedel, 29. mail.
„Komisjoni liikmeteks on pikaaegselt kohaliku omavalitsuse juhtimise teemades tegutsenud ning valdkonda analüüsinud eksperdid ja omavalitsusliitude esindajad. Mul on hea meel, et kutsutud olid valmis riigi jaoks nii olulise reformi ettevalmistamises osalema ja parimaid kogemusi jagama,“ sõnas riigihalduse minister Arto Aas.
Komisjoni ülesandeks on esitada valitsuskomisjonile ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ning reformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste koostamiseks. Ekspertkomisjoni juhib riigihalduse minister.
Komisjoni kuuluvad Jüri Võigemast (Eesti Linnade Liit), Märt Moll (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool RAKE), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Nigula Vallavalitsus), Rein Ahas (Tartu Ülikool), Airi Mikli (Riigikontroll), Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit), Neeme Suur (Riigikogu XII koosseisu liige), Rait Maruste (Riigikogu XII koosseisu liige), Katrin Pihor (Praxis), Margus Sarapuu (Riigikantselei), Kalle Küttis (Haridus- ja Teadusministeerium), Sulev Liivik (Rahandusministeerium), Kaia Sarnet ja Väino Tõemets (Siseministeerium).
14. mail otsustas valitsus moodustada valitsuskomisjoni, kes esitab kohaliku omavalitsuse reformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste kohta ettepanekud valitsusele, kuulates eelnevalt ära valdkonna eest vastutavate siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatu koos ekspertide komisjoni ettepanekutega. Valitsuskomisjoni esimees on peaminister ja sinna kuulub veel mitu ministrit.
Kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumide põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus.