Haldusreformi ekspertkomisjon pidas esimese koosoleku

Reedel kohtus siseministeeriumis kohaliku halduse reformi ekspertkomisjon, kes toetas üksmeelselt reformi vajalikkust.
„Ma usun, et haldusreformi eesmärgis oleme me ühel nõul – sihiks on võimekad omavalitsused, mis pakuvad heal tasemel avalikke teenuseid ja on asjatundlikult juhitud,“ märkis riigihalduse minister Arto Aas. „Otsused, kuidas me tugevate omavalitsusteni jõuame, on meil jätkuvalt arutlusel. Parima lahenduseni jõudmiseks pean väga oluliseks kaasata oma ala eksperte ja võtta aluseks teaduslikke uuringuid,“ lisas minister.
Tema sõnul on kohaliku halduse reform üks osa laiemast riigivalitsemise reformist, kus tuleb selgelt kaaluda kogu riigi toimimist erinevatel tasanditel.
Ekspertkomisjoni liikmed andsid tagasisidet esialgsele ajakavale ja koos arutati küsimusi, millega reformi ettevalmistamisel arvestada: kuidas tagada kohalik demokraatia, hoida kohalikku identiteeti ja milliseid teenuseid oodata omavalitsuselt hariduse, sotsiaalteenuste ja ühistranspordi valdkonnas. Samuti on piirkondade konkurentsivõime tõstmiseks vajalik arendada ettevõtluskeskkonda. Komisjon kohtub taas juunis.
Ekspertkomisjon annab nõu kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ja vastava seaduseelnõu koostamiseks. Komisjoni liikmeteks on pikaaegselt kohaliku omavalitsuse juhtimise teemades tegutsenud ning valdkonda analüüsinud eksperdid ja omavalitsusliitude esindajad.
Komisjoni kuuluvad Jüri Võigemast (Eesti Linnade Liit), Märt Moll (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool RAKE), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Nigula Vallavalitsus), Rein Ahas (Tartu Ülikool), Airi Mikli (Riigikontroll), Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit), Neeme Suur (Riigikogu XII koosseisu liige), Rait Maruste (Riigikogu XII koosseisu liige), Katrin Pihor (Praxis), Margus Sarapuu (Riigikantselei), Kalle Küttis (Haridus- ja Teadusministeerium), Sulev Liivik (Rahandusministeerium), Kaia Sarnet ja Väino Tõemets (Siseministeerium).
Kohaliku omavalitsuse reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumide põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus.
Ekspertkomisjoni kohtumine 29-05-2015
Ekspertkomisjoni kohtumine_