Haldusreformi valitsuskomisjon arutas reformi rakendamise ajakava ja liitumistoetuste suurendamist

haldusreform-1809

Täna kogunes Stenbocki majas esimest korda haldusreformi valitsuskomisjon, kus arutati kohalike omavalitsuste reformi ajakava ja liitumistoetuste suurendamist. Vabariigi valitsus arutab reformi detaile 30. juuni kabinetinõupidamisel.

„Kohalike omavalitsuste reformi ettevalmistus on jõudnud sinnamaale, et tuleb langetada esimesi põhimõttelisi valikuid ja selleks, et reform oleks hästi läbi mõeldud, oleme kaasanud eksperte,“ ütles peaminister Rõivas.

Riigihalduse minister Arto Aas ütles, et kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on muuta omavalitsused tugevamaks ja tagada parem elukvaliteet.  „Reform aitab tõsta maapiirkondade konkurentsivõimet,“ lisas Aas ja nentis, et kuigi ajakava on ambitsioonikas, toetab seda teadmine, et reform on oluline samm õiges suunas.

Peaminister Rõivase sõnul on reformi eesmärk omavalitsused, mille suutlikkus kohalikku elu edendada on suurem pärast ühinemist. „Tahame, et meil oleks omavalitsused kus inimestel on hea elada,” ütles peaminister ja lisas, et võimekas omavalitsus pakub heal tasemel avalikke teenuseid ning on juhitud asjatundlikult ja arvestavalt.

Kohaliku omavalitsuse reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumide põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus.

Kohaliku halduse reformi ettevalmistamiseks valitsuskomisjoni loomise kiitis valitsus heaks 14.05.2015. a istungil. Valitsuskomisjoni esimees on peaminister. Komisjoni liikmeteks on peaminister ja komisjoni liikmeteks on riigihalduse minister (komisjoni aseesimees), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Linnade Liidu esindaja, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, peaministri nõunik, rahandusminister, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esindaja, Riigikogu maaelukomisjoni esindaja, Riigikogu põhiseaduskomisjoni kaks esindajat, siseminister, tervise- ja tööminister, Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja.

Koosolekul aruteluks olnud küsimused on osa Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist.

Fotod kohtumiselt:

https://valitsus.ee/et/galeriid/haldusreformi-valitsuskomisjoni-esimene-koosolek-12062015