Esitleti ekspertkomisjoni soovitusi haldusreformiks

Riigihalduse ministri moodustatud haldusreformi ekspertkomisjon koostas valitsusele ettepanekud ja soovitused, kuidas haldusreformi seaduse eelnõu ette valmistada. Eksperdid peavad oluliseks, et suureneks kohalike omavalitsuste roll ja kasvaks võimekus pakkuda oma elanikele kvaliteetseid teenuseid ning arendada terviklikult kogu oma piirkonda.

Reedel esitleti neid soovitusi pressibriifingul Rahandusministeeriumis, kus lisaks riigihalduse ministrile Arto Aasale tegid ekspertkomisjoni ettepanekutest  kokkuvõtte komisjoni liikmed Mikk Lõhmus ja Georg Sootla ning septembris-oktoobris kõigis maakondades peetud haldusreformi aruteludel enim kõlama jäänud teemasid tutvustas ürituste läbiviija Mihkel Laan OÜ-st Cumulus Consulting.

Ekspertkomisjon pooldab arutelude tulemusena põhikriteeriumina minimaalset elanike arvu koos üksikute põhjendatud eranditega. Ekspertide hinnangul on vähemalt 5000 elanikku omavalitsuse minimaalne suurus, millest alates on omavalitsuse võimekuse eeldused võrreldes väiksematega oluliselt paremad.

„Näiteks on 5000–6000 elanikuga omavalitsustel mitte üksnes kordades suurem investeerimisvõimekus elaniku kohta, vaid ka oluliselt suurem kriitiline mass ja asjatundlikkus suurte ja pika perspektiiviga investeeringute tegemiseks, sealhulgas Euroopa toetusrahadest. Samuti tekib suuremal ja võimekamal omavalitusel võimalus võtta tööle kompetentsemaid spetsialiste ja maksta neile konkurentsivõimelist töötasu,“ ütles ekspertkomisjoni liige, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla.

Tegemist on minimaalse, mitte optimaalse suurusjärguga. Paljude ekspertide hinnangul võivad ühinemisjärgsed omavalitsused kujuneda ka oluliselt suuremateks, aga see selgub juba kohapealse ühinemise käigus.

„Haldusreformi tulemusel peavad uued omavalitsused olema piisavalt võimekad, et suuta kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestel on hea elada,“ ütles ekspertkomisjoni liige ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. „Oluline on peatada demograafilise olukorra halvenemine ning luua eeldused omavalitsuste otsustusõiguse suurendamiseks, et tagada piirkonna majanduskasv ja töökohtade arvu kasv,“ lisas Lõhmus.

Ekspertkomisjoni töö kokkuvõtte ja pressikonverentsil esitatud ettekanded on kättesaadavad rahandusministeeriumi kodulehelt.

ERR teemakohane uudis http://uudised.err.ee/v/eesti/510faf2c-5640-4b48-bab7-bce1db70b532/fotod-ekspertkomisjoni-miinimumnoue-haldusreformiks-5000-elanikku-omavalitsuses#comments