Otsitakse täiendavaid haldusreformi ühinemisnõustajaid

Kuna seoses kavandatava haldusreformiga on oodata ühinevate omavalitsuste arvu olulist kasvu, keda tuleb toetada hea nõuga, otsitakse senistele ühinemisi nõustanud ekspertidele juurde ka uusi ühinemisnõustajaid.

EASi korraldatava hanke objektiks on võtta tööle kaheksa eksperti kohalike omavalitsuste ühinemiste juhendamiseks. Ekspertide ülesandeks on juhendada kohalikke omavalitsusi vabatahtlike ühinemiste ettevalmistamisel ja piirkonnaspetsiifiliste lahenduste väljatöötamisel ning ühinemisjärgsete arenduste planeerimisel. Teenuse tulemusena paraneb kohalike omavalitsuste võimekus kavandada ja viia läbi kohalike omavalitsuste ühinemisi. Ühinemised toovad kaasa kvalitatiivse muutuse omavalitsuse juhtimise ja avalike teenuste osutamise korralduses.

Otsitavate ekspertide puhul eeldatakse varasemat töökogemust eksperdina kohalike omavalitsuste juhendamises ning ühinemiste analüüsimisele ja juhendamisele suunatud projektides. Avaldusi oodatakse kuni 25.novembrini.

Ekspertide tegevus on suunatud kohalikele omavalitsustele, kes on volikogu otsustega algatanud omavalitsuste ühinemise ja plaanivad alustada sellega seonduvate ettevalmistavate toimingute läbiviimist (läbirääkimiste alustamine, analüüside läbiviimine, elanike arvamuse väljaselgitamine, ühinemislepingu ettevalmistamine jm). Ekspertide tegevus on samuti suunatud 2017. aastal ühinevatele omavalitsustele ühinemisjärgsete pikemaajaliste arengute edasise kavandamise ja elluviimise toetamiseks. Ekspertteenuse osutamise ajavahemik on alates lepingu sõlmimisest kuni 31.12.2018.a.

Kui teema pakub huvi, siis lähemalt loe ühinemisekspertide hanke kohta siit

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/167475