Silt: Viljandimaa

Meid on vähe (Sakala)

Kümne aastaga on maakond kokku kuivanud peaaegu 8600 elaniku võrra ehk 15 protsenti. Läinud aastal lahkus siit rohkem inimesi, kui on kolmes väiksemas omavalitsuses hingelisi. Ja nagu sellest veel vähe oleks, vähenes sündide arv mullu järsult, jäädes alla 400. Õige pea ootab Viljandimaad ees märgilise tähendusega hetk. Aasta algul elas siin 50 096 inimest. See […]

Viljandi valla ladvik võtab ilmet (Sakala)

Rannar Raba Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud Viljandi valla esimese vallavalitsuse volitused jõustuvad uue aasta esimesel päeval. Olgugi et juriidiliselt on maakonnakeskuse ümber paiknenud Viiratsi, Paistu, Saarepeedi ja Pärsti valla asemel juba mõnda aega eksisteerinud üks suur Viljandi vald, on igapäevast eluolu nende territooriumil seni juhtinud vanad vallavalitsused. Nüüd saab õiguslik üleminekuaeg otsa ning kõik liitunud valdade […]

Üks vald, viis vallavanemat (Sakala)

Rannar Raba Kuigi Pärsti, Paistu, Saarepeedi ja Viiratsi vald on juba mitu nädalat juriidilises mõttes teises ilmas, töötavad nende tegevjuhid veel mõnda aega vanaviisi edasi. Et uue omavalitsuse toimimahakkamine nõuab oma aja, istub 18. novembril volikogus vallavanemaks valitud Ene Saar praegu sisuliselt kahel toolil. Lisaks sellele, et ta valmistab uues ametis ette ühendvalla juhtorganite struktuuri […]

Minister kurjustas Mõisaküla linnaga (Sakala)

Karl-Eduard Salumäe Regionaalministrilt üldplaneeringu puudumise pärast hurjutada saanud Mõisaküla linnavalitsus loodab dokumendi veel sel aastal vastu võtta. Samas on Eesti pisima linna meer Ervin Tamberg veendunud, et sisulises mõttes pole selle olemasolul tähtsust. Mõisaküla on praegu ainus Viljandimaa omavalitsus, kes pole kehtestanud kohustuslikku üldplaneeringut – dokumenti, millega määratakse kindlaks valla või linna ruumilise arengu põhisuunad ja […]

Kas meie oma sai ühinenud volikokku? (Maaleht)

Rein Raudvere, Bianca Mikovitš Eestis sündis nende valimistega seitse uut ehk ühinenud valda. Kas neis jätkus kohti ka väiksemate liitunute eest seisjatele? Pärnumaal pani pisike Lavassaare vald, kus elanikke jäi juba alla 500, leivad ühte kappi suure naabri Audruga, kus rahvast kümme korda enam. Nii oldi Lavassaares üsna murelikud, kas neilt üldse keegi volikokku pääsebki. […]

Üks küsimus – vallavanemate arvamused omavalitsusreformist (Äripäev)

Regionaalminister Siim Kiisler kavandab omavalitsusreformi, mille käigus koondutakse tõmbekeskuste ümber. Plaani järgi jääb Eestisse nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Kuidas suhtute kavandatavasse tõmbekeskuste reformi? KALEV KALJUSTE Tootsi vallavanem, SDE Iseenesest hästi, kuna suurem osa töökohti asub ka juba seal. Tegelikult on seda tõmbekeskuste Eestit soodustatud riiklikult juba mitu head aastat. Selleks, et tõmbekeskuste reformi […]

Kuidas Mõisaküla nulltee rööbastelt kõrvale juhtida? (Sakala)

Sigrid Koorep Esmaspäeval kohtusid Mõisakülas majandusteadlane Urmas Varblane ja haldusreformi projektijuhi Sulev Valner, et arutleda linnakese võimaluste üle. Kokkusaamise põhjust võib iseloomustada ladinakeelse küsimusega: quo vadis, Mõisaküla? Vastuseks, kuhu Mõisaküla läheb, ütles sellestsamast linnakesest pärit akadeemik Urmas Varblane, et nulli suunas. Õnneks on selleni jõudmiseni veel natukene aega ning loodetavasti annab kurssi muuta. Seepärast otsustasidki […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud

Tõmbekeskused tõmbetuultes (Sakala)

Sel aastal on räägitud palju tõmbekeskuste määramisest ja omavalitsuste liitumisest tõmbekeskuste mudeli alusel. Selle protsessi juurde oli siseministeerium kaasanud hulga organisatsioone ja huvigruppe, teiste seas maakondlikke omavalitsusliite, kes pidid välja pakkuma, kuidas tõmbekeskusi (mitte haldusterritoriaalseid piire) määrata. Praegu seisneb haldusreformi idee selles, et kui tõmbekeskused on määratud, saavad ülejäänud omavalitsused nendega vabatahtlikult ühineda. Kahjuks tuleb tõdeda, et omavalitsusliitude ettepanekuid ei […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud

Neljas omavalitsuses jääb võitlus ära (Sakala)

Marko Suurmägi Sel hetkel, kui komisjonid lõpetasid teisipäeval kandideerijatelt dokumentide vastuvõtmise, selgusid valimiste võitjad koguni kolmes Viljandimaa vallas ja ühes linnas. Kõpu, Kõo ja Tarvastu valla ning Mõisaküla linna juhtidel on liiga vähe vastaskandidaate, et valimisvõitlus üldse tekkida saaks. Neisomavalitsustes pole konkurentidel võimuliidu loomiseks jäänud võimalust isegi sel juhul, kui nad kõik volikokku pääseksid. Kui […]

Viljandi maavanem: Riigi kohalolu on märgiline (Äripäev)

LEMBIT KRUUSE Viljandi maavanem, IRL Kui suurlinnades on maavalitsuste roll kohaliku elu kujundamisel jäänud tugevate omavalitsuste varju, siis mujal on nende ülesannete proportsioon oluliselt suurem. Olgu selleks ühistranspordi korraldamine, maakondlike arengute vedamine vm. Riigi kohalolu maakondades maavalitsuste kaudu on kohapealsete inimeste jaoks märgilise tähendusega. See loob ühtse maakondliku identiteedi, mida omavalitsus(ed) üksi vedada ei suuda. Kui aga maakondliku mõõtmega omavalitsus hakkab realiseeruma, […]

Postitatud rubriiki Meedia | Lisaks märksõna | Kommenteerimine suletud