Nõva ja Padise praegused vallajuhid mõlgutavad ühinemismõtteid (Lääne Elu)

Silvia Urgas

Ametlikke liitumiskõnelusi pole Nõva vald ja Harjumaal asuv Padise vald alustanud, kuid mõtet kaalutakse tõsiselt mõlemas omavalitsuses.

Padise vallavanema Leemet Vaikmaa sõnul jäid tõsisemad ühinemismõtted sajandi algusesse, kuid nüüd suureneb ühinemisvajadus üha.

,,Oieme valmis ühinemist arutama. Üksi asjade korrashoid läheb järjest raskemaks, elu muutub aina spetsiifilisemaks. Nõval on jõudu veel vähem ja ka Padise ei pruugi enam kaua üksi hakkama saada,” nentis Vaikmaa.

Padise võib leivad ühte kappi panna ka Vasalemma omavalitsusega. Eelmise vabariigi ajal kuulusidki Vasalemma alad Padise valda.

Vallavanem Vaikmaa eelistaks aga siiski Nõvaga liitumist.

Ka Padise vallavolikogu esimees Külli Tammur eelistaks Nõvat Vasalemmale.

,,Nõvaga on meil rohkem ühist nii looduslikus pildis kui ka suhtumises majandusse ja elanikesse,” leidis Tammur.

,,Praegu on ühinemine ainult jutu tasandil, aga pärast valimisi tuleb võimulolijail see tee kindlasti ette võtta, kas või töötoa või mõttetalgutena,” ütles Tammur.

Uue Lääne-Nigula vallaga liitumist Tammur võimalikuks ei pea. ,,Vaatame siiski pigem Tallinna poole. Nõva on viimane piir,” lisas ta.

Nõva vallavanem Aldo Tamm peab mestimist Padise vallaga üheks alternatiiviks, kuid eelistaks ise Läänemaad.

Ajalooliselt on Nõva seotud mõlema maakonnaga, kuid liitumine endast suurema Padise vallaga tähendaks Nõva minekut Harjumaa koosseisu.

,,Aastate eest korraldati rahvaküsitlus, väikese enamusega eelistasid kohalikud Padisega liitumist,” meenutas Tamm.

Nõva vallavolikogu esimees Peeter Kallas ütles, et on Padisele teinud ettepaneku valdade võimalikku ühinemist koos kaaluda, esimene tõsisem arutelu võib aset leida juba septembris.

..Ühinemine oleneb Nõva kogukonna eelistustest, kuid võimalik, et üldine huvi on pigem Padise valla poolt,” üües Kallas.

Kõik vallajuhid nentisid aga, et reaalselt tegutsema hakatakse pärast sügisesi omavalitsuse valimisi.

Sel kevadel loobus Nõva vald rahva soovil Taebla, Oru ja Risti vallaga liitumisest.

Padise vallavanema Leemet Vaikmaa sõnul suureneb ühinemisvajadus üha ja ollakse valmis läbirääkimisteks Nõva vallaga.