Puhja uus vallavanem Mikk Järv: haldusreformis püüab Puh­ja vald olla algataja rollis

Puhja vallavolikogu valis 14. no­vembri istungil vallavanemaks Mikk Järve. Puhja Valla Lehes ütleb uus vallavanem haldusreformi kohta:

“Haldusreform on möödapääsmatu. Kui Puhja vald seda ei tee, siis tehak­se seda meie eest ning me ei ole enam konkurentsivõimelised. Et olla edu­kas, peab Puhja vald olema eestveda­jaks. Haldusreform on hetkel teema, milles paljud on äraootaval seisuko­hal, aga haldusreformis püüab Puh­ja vald olla algataja rollis. Kindlasti teeme me piirkondlikku koostööd. Piirkondliku koostöö algatused ongi need, mis viivad hiljem ühise haldus­territooriumi loomisele. “