Üksteist Saaremaa omavalitsust allkirjastasid ühinemislepingu

Täna andsid Kuressaare raekojas pidulikult ühinemislepingule allkirjad kümne Saaremaa valla ja Kuressaare linna omavalitsusjuhid.  uhinemislepingu-allkirjastamine

„See leping on oluline Saaremaa jaoks, kuid samuti ka kogu Eesti jaoks,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb allkirjastamise tseremoonial. „Olete üks eeskujulik vald, kes jõudis täna olulisse punkti. Teised linnad ja vallad saavad teist eeskuju võtta. Olen kindel, et olete õigel teel ja toimite õigesti.“

Pindalalt on sündiv vald Eesti suurim – ühinevate omavalitsuste kogupindala on 2579 ruutkilomeetrit. Kokku elas ühinevates omavalitsustes rahvastikuregistri järgi tänavu septembri algul 31 204 inimest.

Üheks vallaks ühinevad lepingu järgi Lääne-Saare vald, Salme vald, Torgu vald, Kihelkonna vald, Mustjala vald, Leisi vald, Orisaare vald, Valjala vald, Laimjala vald ja Pihtla vald ning Kuressaare linn.

Kokku on üle Eesti praegu lisaks juba otsustatud ühinemistele läbirääkimised käimas enam kui 40 piirkonnas umbes 140 valla ja linna vahel. Aega omaalgatuslikuks ühinemiseks on omavalitsustel kuni selle aasta lõpuni.

Loe edasi »

Haldusreform ja iseotsustamine külades

Sotsioloog Ivi Proos ja inimgeograaf Rivo Noorkõiv arutlevad, kuidas haldusreform ja kohalike omavalitsuste ühinemine mõjutab (küla)kogukondi ning millised võimalused on kogukondadel ühinemistel kaasa rääkida. Mis mõjutavad inimeste suhtumist valdade ja linnade ühinemistesse, miks on inimeste hoiakud ühinemise suhtes kriitilised ja kõige olulisem, mis saab edasi, pärast seda kui omavalitsuste juhid on ühinemislepingud allkirjastanud.

Viimane kord arutasime ühinemiste temaatikat Külaliikumise Kodukant Harjumaa organisatsiooni haldusreformi foorumil Kiisal. Kodukant korraldab sellel sügisel haldusreformi arutelusid kõikides maakondades ja rõhuasetus on sellel, kuidas kogukonnad saavad tõhusamalt kaasa rääkida kohalikus elus ning oma ideedega elu paremaks muutmisse panustada.

Ühinemisprotsess eeldab, et kohaliku elu teemad arutatakse kogukonnas läbi ja enne lõpliku ühinemise otsustamist viiakse kohustusliku elemendina läbi elanike arvamuse väljaselgitamine. Samas, küsitluste tulemused ei ole volikogudele ühinemisotsuse tegemisel siduvad, ehk siis volikogud ei pea vallaelanike arvamusega arvestama. Seega toimub elanike küsitluse läbi kogukondade suhtumise ärakuulamine, mille põhjalt volikogudel tuleb kaalutused otsustamisel teha. Loe edasi »

Sügisene haldusreformi infokiri

Valminud on järjekordne haldusreformi infokiri. Sügisese infokirja teemad on:

  • Jüri Raidla: haldusreform on põhiseaduspärane
  • Haldusreformi toetavad seadusemuudatused
  • Omavalitsuste tulubaasi muudatuste ettepanekud
  • Kohanimevaliku põhimõtted
  • Ühinemisläbirääkimiste vahekokkuvõte
  • Kodukant: külade hääl kuuldavaks!

Infokirja saate lugeda siit

Head lugemist!