Mäggi: Omavalitsustel tuleb ühinemislepinguid täita

Riigihalduse minister Janek Mäggi saatis kohalikele omavalitsustele kirja, milles juhib tähelepanu ühinemislepingute täitmisele. Ministri sõnul on rahandusministeeriumi poole pöördutud murega, et mitmed omavalitsused ei pea kinni haldusreformi käigus tehtud kokkuleppest.

„Ühinemisjärgne aeg on olnud omavalitsustele pingeline. Hoolimata sellest on asutustes suudetud tagada sujuv töö ning see väärib tunnustust. Samas on kosta ka muresid, et mitmes omavalitsuses ei peeta kinni ühinemislepingust,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Tuletan meelde, et varasemalt kokkulepitut ei tohi jätta tähelepanuta. Kohalikud elanikud on ühinemislepingutele andnud oma heakskiidu ning seetõttu neil on õigustatud ootus, et leppeid täidetakse.“

Riigihalduse minister täpsustas, et selliseid probleeme pole palju, kuid edasiste vältimiseks saatis ta kirja kõikidele haldusreformi käigus moodustunud omavalitsustele. „Kui ühinemislepingus on kirjas, et asutuste võrgustikku ja kavandatud investeeringuid lepingu kehtivuse ajal ei muudeta, siis nendest ei saa niisama lihtsalt loobuda. Kui muudatused on vajalikud, siis tuleb need kohalike inimestega kokku leppida,“ lisas ta.

Ühinenud omavalitsuste volikogude kinnitatud ühinemisleping määrab siduvalt kindlaks ühinemise põhimõtted, garantiid ja poliitilised lubadused, mis olid konkreetse ühinemise eeltingimuseks. Muud kohaliku omavalitsuse õigusaktid peavad olema ühinemislepinguga kooskõlas. Ühinemislepingud kehtivad vähemalt neli aastat ehk järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.

Kohalikele omavalitsustele saadetud kirjas tuuakse välja ka võimalused, kuidas ühinemislepingut muuta. Seda saab teha ainult juhul, kui omavalitsusel pole võimekust ühinemislepingu tingimusi täita või kui prioriteetsed arenguvajadused tingivad mõnest investeeringust loobumist. Näiteks on muutunud omavalitsuse sotsiaalmajanduslik olukord või tegelik finantsvõimekus on madalam, kui esialgu arvati. Sellistel puhkudel tuleb avalikkust selgelt olukorrast informeerida ning algatada ühinemislepingu muutmine.

Link riigihalduse ministri kirjale

Rahandusministeeriumi pressiteade

14.11.2018

 

Omavalitsuspoliitika seminari “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?” ettekanded

9. novembril toimunud omavalitsuspoliitika seminari “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?” ettekanded:

 

Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?

Sel reedel 9.novembril toimub Tartus omavalitsuspoliitika seminar “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”, kus arutame koos ekspertide ja poliitikutega, kuidas haldusreformi võimalikku mõju maaelule ja kohaliku omavalitsemise taset hinnata ja mida tuleks teha Eesti haldusjaotusega edaspidi.

Päevakava

  • Avasõnad – riigihalduse minister Janek Mäggi, Tartu linnapea Urmas Klaas
  • Haldusreformi võimalikest mõjudest maaelu arenguleRando Värnik, Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor
  • Osavallad ühinenud omavalitsustes, esimene aasta – Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem, ühinemiskonsultant
  • Kas kogukondade ühinemise eelsed ootused on täitunud?  – Ants Kuningas, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige ja Kuusiku külavanem
  • Mis on praegu käsil omavalitsuspoliitika valdkonnas?  – Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja
  • Kohaliku omavalitsemise taseme hindamine Eestis: mida peaks mõõtma ja mida saab mõõta – Veiko Sepp, Tartu Ülikool RAKE.
  • Eesti kohalike omavalitsuste tulevikust – Urmas Kruuse, Jaak Madison, Janek Mäggi, Kaul Nurm, Helir-Valdor Seeder, Neeme Suur

Päeva modereerivad Sulev Valner Rahandusministeeriumist ja Ivika Nõgel, Kodukandi külavanemate juhtrühma liige