Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemised

 

VV esitatud ühinemiste ettepanekud kaardil

Esitatud ettepanekute eelnõud (mitteavamisel vajutada “otsi” nupule)

 

Juhendid ühinemise läbiviimiseks Vabariigi Valitsuse algatusel:

Omavalitsuse tegevused Vabariigi Valitsuse poolt ühinemisettepaneku saamisel (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava KOVidele VV haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku saamise järel (pdf)

Soovituslikud juhised ühinemiskokkuleppe koostamiseks (täpsustatud 01.03, word)

Soovituslikud juhised uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmiseks (word)

 

Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017 määrus nr 1.1-1/17 “Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord”:

Määrus (pdf)

Seletuskiri (pdf)

 

28.veebruari 2017 kohtumise slaidid:

VV algatatud ühinemiste ettevalmistamine (pdf)

Ühinemiskokkulepe (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava (pdf)