Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemised

 

VV esitatud ühinemiste ettepanekud kaardil

Esitatud ettepanekute eelnõud (mitteavamisel vajutada “otsi” nupule)

 

Juhendid ühinemise läbiviimiseks Vabariigi Valitsuse algatusel:

Omavalitsuse tegevused Vabariigi Valitsuse poolt ühinemisettepaneku saamisel (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava KOVidele VV haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku saamise järel (pdf)

Soovituslikud juhised ühinemiskokkuleppe koostamiseks (täpsustatud 01.03, word)

 

Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017 määrus nr 1.1-1/17 “Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord”:

Määrus (pdf)

Seletuskiri (pdf)

 

28.veebruari 2017 kohtumise slaidid:

VV algatatud ühinemiste ettevalmistamine (pdf)

Ühinemiskokkulepe (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava (pdf)